O możliwościach wyboru i poszukiwaniu własnej drogi po skończeniu studiów psychologicznych, czyli co absolwent szkoły średniej i student pierwszego roku psychologii powinien wiedzieć?

Nowości w psychologii

Studia psychologiczne dają wiele perspektyw zawodowych. Wybór jest bardzo wszechstronny i w zależności od osobistych preferencji czy zainteresowań warto rozważyć różne możliwości. Zaczynając od klasycznej pracy diagnostycznej, poprzez specjalizację naukowo-badawczą, aż do dalszego kształcenia w zawodzie psychoterapeuty w jednym z wybranych paradygmatów.

Studia i co dalej?

Psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków humanistycznych, więc kandydatów na przyszłych ekspertów od zakamarków umysłu ludzkiego nadal nie brakuje. Psychologia jest dziedziną wiedzy, która bada prawa i mechanizmy rządzące psychiką i zachowaniem człowieka w relacji z otoczeniem, również wynikami biologicznych uwarunkowań i czynnikami środowiskowymi wpływającymi na zachowanie. Zainteresowanie psychologią wynika również z faktu, że ujmuje ona życie w perspektywie jego sensu i bada najbardziej fascynujące aspekty rzeczywistości ludzkiej: miłość, cierpienie, nienawiść, agresję, uprzedzenia, sposoby zachowania, czynniki determinujące wybory. Lista jest długa, ponieważ to, co dotyczy psyche i jej możliwości, w zasadzie nie zna ograniczeń. Psycholodzy chcą wiedzieć jak najwięcej o sobie, o innych ludziach oraz celowości i przyczynach ich zachowania. Zaryzykuję twierdzenie, że ciekawość i wnikliwość, to towarzyszki psychologii. Studiując, uczymy się, później – dzięki wyborom specjalizacji i określonej drogi zawodowej – możemy wiedzę oddawać innym, poprzez tworzenie środowisk wsparcia czy badania naukowe. Studia psychologiczne wzbudzają niemalejącą ciekawość, a wykształcenie psychologiczne nadal jest świetną bazą do wykonywania wolnych zawodów, takich jak trener osobisty czy szkoleniowiec. Uważam za szczególnie istotne poszukiwanie własnej, zindywidualizowanej, unikatowej, rozwojowej i twórczej drogi – takiej, która stworzy możliwość realizowania talentu i potencjału z użyciem kwalifikacji zdobytych podczas stażu czy praktyki oraz wiedzy teoretycznej, która była szlifowana przez okres studiów. Zdolność naukowego myślenia i biegłość w przełożeniu jej na aspekty praktyczne to użyteczna umiejętność, którą można wykorzystać przy wyborze pracy. Wrócimy do tego za kilka chwil. 

Psychologia – zawód przyszłości. Psychologia – zawód z przyszłością

Weźmy na początek pod uwagę istotny czynnik. W coraz bardziej zindustrializowanym, rozwijającym się technologicznie świecie ludzie przeżywają coraz więcej cierpienia psychicznego, poczucia braku i osamotnienia. Proporcjonalnie do tego zwiększa się społeczna świadomość dotycząca zaburzeń psychicznych, trudności natury emocjonalnej, aspektów wychowawczych i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie psychologii dziecięcej. W ciągu ostatnich lat zmieniły się stereotypy dotyczące zawodu psychologa, a kwestia ochrony i profilaktyki zdrowia psychicznego stała się zjawiskiem ważnym, dotyczącym zdecydowanej większości społeczeństwa. Popul...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI