Nastolatki i dorośli – różnice międzypokoleniowe

Temat numeru

„Przebieg procesu rozwoju i osiągnięcia rozwojowe to rezultat różnorodnych interakcji jednostki z otoczeniem. Każdorazowa zmiana wymagań otoczenia fizycznego i społecznego tworzy nową sytuację psychologiczną, w której konieczne jest – aby sobie z nimi poradzić – opanowanie nowych kompetencji. Z kolei opanowanie nowych kompetencji powoduje zwrotnie spostrzeganie jednostki przez siebie i przez otoczenie jako bardziej kompetentnej niż wcześniej i zmianę wymagań oraz oczekiwań wobec siebie (oczekiwania wewnętrzne) i względem niej (oczekiwania zewnętrzne)” (Grzegorzewska, Cierpiałkowska, Borkowska, 2020: 64).

Teorie i koncepcje rozwoju

W kontekście rozwoju można odnieść się do różnych teorii, m.in.:

 • ekologiczna koncepcja rozwoju Uriego Bronfenbrennera, która pozwala na opis i analizę bezpośredniego wpływu otoczenia fizycznego i społecznego na przebieg procesu rozwoju i sposób realizacji kolejnych zadań rozwojowych oraz na ich efekty;
 • teoria samodeterminacji Richarda M. Rayana i Edwarda L. Deciego, która wyjaśnia powiązania między oddziaływaniami otoczenia a funkcjonowaniem jednostki poprzez wskazanie na pośredniczącą – kluczową rolę zaspokajania bądź niezaspokajania podstawowych (uniwersalnych) potrzeb psychicznych: więzi, kompetencji i autonomii;
 • teoria rozwoju psychospołecznego Erika H. Eriksona, która przedstawia analizę kolejnych etapów rozwoju w dzieciństwie i dorastaniu przez wskazanie z jednej strony na specyficzne potrzeby rozwojowe (charakterystyczne dla danego etapu) związane z doświadczanym kryzysem rozwojowym, a z drugiej na określone zapotrzebowanie kierowane przez jednostkę ku otoczeniu, pozwalające te potrzeby zaspokoić; efekt rozwoju to uzyskanie określonych cech charakteru (tzw. cnoty);
 • teoria systemów dynamicznych, która opisuje i analizuje wielopoziomowe i zmieniające się w czasie powiązania między elementami wszystkich subsystemów tworzących razem mega system „jednostka środowisko fizyczne i społeczne” (Grzegorzewska, Cierpiałkowska, Borkowaska, 2020).
   

Szanse i zagrożenia dla rozwoju nastolatka

Czynniki ryzyka w rozwoju:

 • zagubienie w nadmiarze ofert – dotyczy problemów z wyborem, bo często nowe oferty wydają się atrakcyjniejsze od poprzednich, np. udział w zajęciach sportowych nie będzie już tak fascynujący mimo sukcesów, jeśli znajomi umieszczą na Instagramie relację z zajęć pole dance. Dodatkowo rodzice oferują wiele zajęć i aktywności pozaszkolnych, wyjazdów wakacyjnych. Wpływ mają również oferty internetowe. A na tym etapie młody człowiek „nie wie, kim jest, kim się staje” i czego chce. Dotyczy to również życia towarzyskiego, liczby grup, propozycji spotkań i imprez;
 • rozproszenie aktywności – aktywność na wielu polach, np. zaangażowanie w zajęcia sportowe, organizacje ekologiczne, naukę języków, życie w sieci itp., co skutkuje ciągłym zmęczeniem;
 • ryzyko nadmiernej koncentracji na „korzystaniu z okazji” – dokonywanie wyborów bez refleksji nad możliwymi skutkami, co może prowadzić do nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie z nadmiarem...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI