Doświadczenie traumatyczne a uzależnienie

Studium przypadku

Artykuł dotyka tematyki doświadczenia traumatycznego oraz uzależnienia i powiązań pomiędzy tymi zjawiskami. Przedstawia krótką historię pojęć, podejmuje dyskusję nad rozumieniem definicji obu zjawisk, a także skupia się na praktycznych powiązaniach pomiędzy traumą a uzależnieniem, a także ich leczeniem. Podkreśla istotę zauważania uzależnienia występującego u klientów z doświadczeniem traumy czy też zwrócenia uwagi na zaburzenia traumatyczne u pacjentów uzależnionych oraz integrowania tych zjawisk.

Krótka historia traumy i uzależnienia

Doświadczenia urazowe o wyjątkowym nasileniu, związane z wpływem przyrody lub spowodowane działaniem człowieka, zwane doświadczeniami traumatycznymi, obecne były w życiu ludzkości prawdopodobnie od początku jej historii. Podobnie możemy myśleć o temacie uzależnień – także one obecne są w doświadczeniu ludzi od wielu tysięcy lat. Traktowano je w zależności od panujących czasów jako grzech lub chorobę. Zastanawiano się, czy są spowodowane przez niezadowolonych bogów, substancje same w sobie, czynniki psychologiczne bądź socjologiczne czy też po prostu ludzką słabość. Twórcy współczesnych nauk zajmujących się uzależnieniem, np. medycyna, psychologia, biochemia itp., odrzucili czynniki, które odnoszą się do ludzkiej moralności jako wyjaśnienia powstawania uzależnień, zastępując je biologicznymi, które następnie skutecznie rozbudowywano wraz z upływem czasu i postępem naukowym. Od ocen moralnych po obiektywne stwierdzenia nadawano uzależnieniom pewną formę i kształt, które z biegiem czasu ewoluowały w zależności od odbioru społeczeństwa. W obecnych czasach zarówno pojęcie traumy, jak i uzależnienia wydaje się coraz bardziej popularne, a co za tym idzie – nadużywane. Nie ulega wątpliwości, że obydwa te zjawiska mogą się ze sobą łączyć, ważne jest jednak, by znać znaczenia obu tych pojęć i właściwie je rozumieć, by dalej móc zastanawiać się nad ich ewentualnymi powiązaniami.

Czym jest doświadczenie traumatyczne?

Obecność sytuacji i zjawisk wywołujących stres i będących przyczyną przeżyć traumatycznych jest powszechna w życiu człowieka. Traumę porównać można do blizny, ale takiej, która dotyczy psychiki. Trauma definiowana jest jako rodzaj trwałej zmiany w psychice, która powstaje na skutek przeżycia znajdującego się poza zakresem normalnych ludzkich przeżyć. Badania empiryczne wskazały, iż obserwuje się istotne różnice indywidualne w zakresie doświadczania zdarzeń traumatycznych. Wbrew pozorom dowiedziono także, iż zdarzenia powodujące silny stres, o potencjale zdarzenia traumatycznego, są zjawiskiem częstym w społeczeństwie. Z drugiej strony nietrudno jest jednak zauważyć, iż samo pojęcie traumy w obecnej populacji często używane jest nadmiarowo. Traumatycznym przeżyciem ludz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI