Autor: Malwina Huńczak

Psycholog, psychoterapeuta i ekonomista. Absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu (specjalizacja psychologia kliniczna) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (4-letnia szkoła we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii). Autorka dwóch książek: Siła niedoskonałości. Dlaczego perfekcyjnie nie zawsze oznacza najlepiej (pierwsze wydanie książki ukazało się pt. Przekleństwo perfekcjonizmu. Dlaczego idealnie nie zawsze oznacza najlepiej) i Zaakceptuj siebie. O sile samowspółczucia (wyd. Samo Sedno) oraz artykułów psychologicznych (m.in. magazyn „Charaktery”, „Newsweek Psychologia”, „Personel i Zarządzanie”). W centrum jej szczególnych zainteresowań znajdują się: koncepcja perfekcjonizmu oraz współczucia wobec siebie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego orz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Aged Care Services w Sydney, pracując z osobami starszymi. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki. Więcej na: malwinahunczak.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uzależnienie od rozwoju osobistego

Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie problematyki uzależnienia od rozwoju osobistego, a więc zjawiska uczęszczania na wiele warsztatów, szkoleń, wykładów, kursów samorozwoju czy też podejmowania w krótkim czasie kilku następujących po sobie procesów psychoterapii. W istocie mogą to być zachowania mające cechy uzależnienia i powierzchownej pracy nad sobą i nie służyć głębokiemu rozwojowi, ale przykrywać inne problemy. Czy można uzależnić się od rozwoju osobistego, a jeśli tak, to co się kryje pod tym zagadnieniem i kto może być zagrożony tym uzależnieniem?

Czytaj więcej

Doświadczenie przemocy domowej jako wydarzenie traumatyczne

Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie problematyki doświadczenia przemocy domowej, nazywanej również przemocą w rodzinie, która jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkowi rodziny. Sytuacja doświadczania przemocy w rodzinie zazwyczaj nie jest tylko jednorazowym i trudnym zdarzeniem. Posiada niezwykłą siłę wywierania wpływu na całe funkcjonowanie człowieka, jego umysł, procesy emocjonalne, świat wewnętrzny i sposób postrzegania świata. Potrafi trwale zmienić życie, powoduje zahamowanie normalnego rozwoju osobowości i wymaga podjęcia nowych działań adaptacyjnych. Artykuł wskazuje na możliwości rozumienia i leczenia takich pacjentów.

Czytaj więcej