Dołącz do czytelników
Brak wyników
ZAPOWIEDŹ  
format A4, liczba stron: 200
data wydania: wrzesień 2019

Specjaliści psychoterapeuci jednogłośnie mówią o rosnącej fali nowych zjawisk w funkcjonowaniu psychospołecznym. Poważne wyzwania obserwujemy szczególnie w obszarze seksuologii. Zdecydowanie przesunęła się granica społecznego rozumienia normy seksualnej. Obecnie niezbędna jest znajomość metod i narzędzi diagnostycznych oraz terapeutycznych, które  sprostają dzisiejszym, specyficznym realiom pracy, czy to z dziećmi, czy z dorosłymi.

Aby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, zaprosiliśmy grono ekspertów i praktyków do stworzenia praktycznego poradnika do pracy terapeutycznej w obszarze seksuologii. Przygotowany materiał jest zaopatrzony w opisy przypadków, karty pracy, gry terapeutyczne i wzorcowe wywiady do wykorzystania w codziennej pracy z klientem. 

Dzięki naszej publikacji otrzymają Państwo odpowiedzi na pytania, m.in.:

 • W jakim stopniu Internet wpłynął na jakość relacji partnerskich?
 • Jak kształtuje się wpływ nowych technologii na rozwój seksualny dzieci?
 • Jak pomóc osobom uzależnionym od portali randkowych przełamać barierę przeniesienia relacji do świata realnego?
 • Jakie mogą być przyczyny powstawania trudności w związkach nieskonsumowanych oraz jak je poprawnie zdiagnozować przy pomocy zaproponowanych pytań diagnostycznych?
 • Jak zbudować przymierze terapeutyczne w trudnych przypadkach pracy z młodzieżą?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem transpłciowym oraz jego rodzicami w trakcie psychoterapii?

Dlaczego warto nabyć publikację?

 • Prezentujemy świeże spojrzenie na współczesne problemy z obszaru seksuologii w praktycznym ujęciu, poparte przykładami i propozycjami metod pracy terapeutycznej.
 • Publikacja obejmuje problematykę w sposób kompleksowy – dostarczamy Państwu wiedzę z zakresu seksualności dzieci i młodzieży oraz dorosłych, par oraz osób indywidualnych.
 • Zaopatrujemy Państwa w opracowanie stworzone przez specjalistów reprezentujących różne szkoły psychologiczne, co daje holistyczny obraz różnych metod terapii i pozwala spojrzeć na wybrane aspekty seksuologii przez pryzmat zachodzących zmian cywilizacyjnych.
 • Zaprosiliśmy do współpracy ekspertów-praktyków, którzy bazując na swoich doświadczeniach, dają Państwu gotowe narzędzie aktualizujące wiedzę, poparte przykładami, metodami pracy oraz materiałami do wykorzystania w praktyce.
 • Dodatkowo otrzymujecie Państwo dostęp online do wykładu „POLIAMORIA” prowadzonego przez prof. uniwersytetu amerykańskiego w Tokio, Dariusza Skowrońskiego - psychologa, psychoterapeutę i seksuologa klinicznego pracującego z klientami z całego świata.

SPIS TREŚCI

 • Norma a normalność - narracje społeczno-kulturowe w gabinecie seksuologicznym (Cezary Barański)

1)    Seksualność dzieci i młodzieży

 • Edukacja seksualna w kontekście powszechności pornografii. Tablice z wytycznymi do prowadzenia rozmów psychoedukacyjnych z młodzieżą (Marta Banout)
 • Bezpieczna prywatność dziecka (dr Agnieszka Widera-Wysoczańska)
 • Wpływ Internetu na rozwój seksualny młodzieży - zagrożenia wynikające z zaangażowania w zachowania seksualne w cyberrzeczywistości (Joanna Flis)
 • Formy przemocy seksualnej w grupach rówieśniczych w przełożeniu na diagnozę i planowanie interwencji (Piotr Halkiewicz)
 • Problemy tożsamościowe w okresie dorastania (prof. dr hab. Maria Beisert, Marika Witkoś)
 • Transpłciowe dziecko - praca z rodzicami, zalecenia terapeutyczne (Dominik Haak)


2)    Seksualność osób dorosłych

 • Zaburzenia hiperseksualne – kryteria rozpoznania i zalecenia terapeutyczne (Magdalena Smaś-Myszczyszyn)
 • Cielesność i seksualność na kozetce (dr Katarzyna Waszyńska)
 • Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. Czynniki ryzyka, mechanizmy, terapia (dr hab. Grzegorz Iniewicz)
 • Seksualność osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju – na podstawie zespołu Aspergera (Dominik Haak)


3)    Seksualność par

 • Obniżenie popędu seksualnego a terapia pary na przykładzie opisów przypadków (Anna Kaźmierczyk)
 • Związki nieskonsumowane - jakie mogą być przyczyny powstawania trudności? Zestaw kart pracy i wzorcowy wywiad diagnostyczny do wykorzystania w terapii pary (Dominik Haak)
 • Uzależnienie od cyberseksu – jak problematyczne używanie pornografii wpływa na nasze relacje? (Julia Balcerowska, Adriana Biernatowska) 

 

Adriana Biernatowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizacje psychologia kliniczna oraz psychologia międzykulturowa i rodzaju. Kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Autorka tekstów i referatów poświęconym uzależnieniom behawioralnym, takim jak uzależnianie od pornografii oraz portali społecznościowych. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z metodologią nauk, psychometrią i statystyką.

Agnieszka Widera-Wysoczańska

Doktor psychologii, od 35 lat codziennie w ramach Instytutu Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń zajmuje się szkoleniami, konsultacjami i pomocą psychologiczną w zakresie diagnozy i psychoterapii dzieci i dorosłych, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie i środowisku. Napisała książkę „Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badania psychologiczne” (2000) poświęconą radzeniu sobie z problemem śmierci. Autorka książek i artykułów dotyczących diagnozy i terapii osób doznających interpersonalnej, chronicznej i złożonej traumy. W 2020 roku w USA od International Society for the Study of Traumy and Dissociation otrzymała Nagrodę im. C. Wilbur, ISSTD (USA) za wkład w międzynarodowy rozwój badań w zakresie terapii dysocjacji i traumy. Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym od 35 lat uczy studentów diagnozy i terapii osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie, zwłaszcza po przemocy seksualnej. Jest psychoterapeutką certyfikowaną (z nominacji) przez Europejskie Towarzystwo Psychologiczne (z dnia 7.02.2006) i specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy PARPA (z dnia 1.07.2005). Została ekspertką Senatu Rzeczpospolitej Polskiej powołaną do napisania opinii (numer 333) o opiece naprzemiennej i związaną z tym przemocą. Jest członkiem ISSTD and American Academy of Experts in Traumatic Stress.

Cezary Barański

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.

Dominik Haak

psycholog specjalizujący się w seksuologii klinicznej i psychoterapii zaburzeń psychicznych, w procesie certyfikacji na seksuologa klinicznego w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w procesie kształcenia na psychoterapeutę psychodynamicznego. W swojej pracy klinicznej skupia się głównie na osobach z mniejszości seksualnych, specjalizuje się w pomocy dla osób transpłciowych. Autor licznych artykułów z zakresu seksuologii, szkoleń i warsztatów oraz wystąpień na konferencjach również związanych z seksualnością człowieka.
 

Grzegorz Iniewicz

dr hab.; specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej, Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia i Wprowadzenie do psychologii LGB, a także autor monografii Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących.

Julia Balcerowska

Psycholog ze specjalnością z psychologii klinicznej. Doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje z osobami doświadczającymi przemocy i ostrych kryzysów w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki uzależnień behawioralnych. Autorka artykułów naukowych poświęconych osobowościowym i psychospołecznym uwarunkowaniom problematycznego korzystania z portali społecznościowych.
 

Katarzyna Waszyńska

psycholog, seksuolog kliniczny (certyfikat PTS), mediator rodzinny, specjalista 2 stopnia w zakresie edukacji seksualnej, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego. Pracuje w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na WSE UAM w Poznaniu. Współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Prowadzi zajęcia (wykłady, warsztaty, szkolenia) dla młodzieży, dorosłych oraz instytucji wychowawczych i oświatowych. Uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu psychologii, pedagogiki, seksuologii. Działalność kliniczną terapeutyczną (terapia indywidualna i terapia par) w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, superwizorem KBPN, certyfikowanym trenerem terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych, psychoterapeutą ericksonowskim. Przez 10 lat kierowała Pionem Psychiatrii i Leczenia Uzależnień w jednym z dolnośląskich szpitali. Ukończyła dwuletnią Szkolę Terapii Seksualnej akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Na co dzień pracuje w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie oraz prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu i Żaganiu. Kieruje akredytowaną szkołą terapii uzależnień – kończącą się certyfikatem psychoterapeuty uzależnień MZ. Od prawie 10 lat naukowo i terapeutycznie zajmuje się terapią zaburzeń hiperseksualnych i z tego obszaru kończy pisać pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Michała Lwa-Starowicza, przewód doktorski w zakresie nauk medycznych prowadzony jest w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Maria Beisert

prof. dr hab.; psycholog i seksuolog kliniczny, prawnik, superwizor PTS – pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Seksuologii Społecznej i Klinicznej oraz Podyplomowych Studiów: Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia działających od 2003 r. przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, biegły sądowy.
 

Marika Witkoś

Psycholog, seksuolog w procesie certyfikacji, Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Marta Banout

Psycholog na oddziale onkologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Certyfikowany Terapeuta Simontonowski. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Piotr Halkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Absolwent 4-letniego całościowego szkolenia w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Autor publikacji dotyczących psychoterapii psychodynamicznej nastolatków z problematyką osobowościową, wykładowca na wyższej uczelni. Pracuje w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji ‘Kompas” w Będzinie. Zainteresowania zawodowe: psychopatologia dzieci i młodzieży, w szczególności zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży.