Autor: Agnieszka Widera-Wysoczańska

Doktor psychologii, od 35 lat codziennie w ramach Instytutu Psychoterapii Traumy, Rozwoju i Szkoleń zajmuje się szkoleniami, konsultacjami i pomocą psychologiczną w zakresie diagnozy i psychoterapii dzieci i dorosłych, którzy doświadczyli przemocy w rodzinie i środowisku. Napisała książkę „Rozmowy o przemijaniu. Hermeneutyczne badania psychologiczne” (2000) poświęconą radzeniu sobie z problemem śmierci. Autorka książek i artykułów dotyczących diagnozy i terapii osób doznających interpersonalnej, chronicznej i złożonej traumy. W 2020 roku w USA od International Society for the Study of Traumy and Dissociation otrzymała Nagrodę im. C. Wilbur, ISSTD (USA) za wkład w międzynarodowy rozwój badań w zakresie terapii dysocjacji i traumy. Jest adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym od 35 lat uczy studentów diagnozy i terapii osób po interpersonalnej traumie doznanej w dzieciństwie, zwłaszcza po przemocy seksualnej. Jest psychoterapeutką certyfikowaną (z nominacji) przez Europejskie Towarzystwo Psychologiczne (z dnia 7.02.2006) i specjalistką w zakresie przeciwdziałania przemocy PARPA (z dnia 1.07.2005). Została ekspertką Senatu Rzeczpospolitej Polskiej powołaną do napisania opinii (numer 333) o opiece naprzemiennej i związaną z tym przemocą. Jest członkiem ISSTD and American Academy of Experts in Traumatic Stress.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Żałoba w czasie wojny – przeżywanie i pomoc

Teraz jest czas wielkiej mobilizacji i pospolitego ruszenia. Jednak za chwilę do uchodźców z Ukrainy zacznie docierać, ile w swoim życiu stracili. Pojawi się czas przeżywania żałoby.

Czytaj więcej

Bezpieczna prywatność

Słuchając wypowiedzi polityków i dziennikarzy można odnieść wrażenie, że ważne grupy zawodowe mają ograniczoną wiedzę na temat problemu przemocy seksualnej i pedofilii. Obawiam się, że również wielu studentów psychologii w trakcie studiów nie otrzymuje specjalistycznej wiedzy na temat diagnozowania sprawców czy ofiar przemocy seksualnej, mechanizmów jej przebiegu czy sposobów przeciwdziałania, choć to grupa zawodowa, która powinna być bardzo dobrze przygotowana do tego typu oddziaływań.

Czytaj więcej