Autor: Piotr Halkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Absolwent 4-letniego całościowego szkolenia w podejściu psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Autor publikacji dotyczących psychoterapii psychodynamicznej nastolatków z problematyką osobowościową, wykładowca na wyższej uczelni. Pracuje w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji ‘Kompas” w Będzinie. Zainteresowania zawodowe: psychopatologia dzieci i młodzieży, w szczególności zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Psychodynamiczne podejście do diagnozy i leczenia anoreksji w okresie adolescencji

Według szacunków, problem jadłowstrętu psychicznego dotyka około 1–2% dziewcząt i kobiet. Rozpowszechnienie różnych form zaburzeń odżywiania jest trudne do ustalenia, ale waha się w granicach 8–40% (Żechowski, 2013). Anoreksja należy do chorób o podłożu psychicznym z jednym z największych wskaźników śmiertelności (ok. 5–10%). W wielu przypadkach wymaga hospitalizacji pacjenta w ośrodku całodobowym, nie dziwi zatem fakt poszukiwania skutecznych metod konceptualizacji i leczenia tej choroby. Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia psychodynamicznego rozumienia i leczenia pacjentów młodzieżowych z problemem anoreksji. Tekst w sposób szczególny przedstawia zastosowanie podejścia psychodynamicznego w aspekcie diagnozy oraz kluczowe obszary problemowe w pracy z młodzieżowym pacjentem z problemem anoreksji.

Czytaj więcej

Nadużywanie leków a stany lękowe i rytm snu – studium przypadku

Zaburzenia lękowe należą do najbardziej rozpowszechnionych problemów związanych ze zdrowiem psychicznym na całym świecie (Bourne, 2011). Prawdopodobnie co czwarta osoba dorosła będzie cierpiała na zaburzenie lękowe w jakimś okresie swojego życia (Bourne, 2011) i niestety jedynie niewielka część z nich podda się leczeniu.

Czytaj więcej

Zaburzenia lękowe a specyfika okresu dojrzewania

W jakich sytuacjach zachowania opozycyjno--buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować odczuwany przez dziecko lęk?

Czytaj więcej