Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży a zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością

Psychiatria w psychologii

Model hipotezy cechy impulsywności (Bauchaine i wsp.) zakłada, że u podstaw behawioralnej ekspresji objawów ADHD oraz zaburzeń opozycyjno-buntowniczych (ODD) i zaburzeń zachowania (CD) leży ogólny czynnik impulsywności. Nieuwaga występująca w ADHD rozumiana jest tu jako wtórna w stosunku do objawów związanych z nadruchliwością i impulsywnością. Hipoteza zakłada, że dzieci prezentujące nasilone trudności z kontrolą impulsów i nadruchliwością w wieku przedszkolnym mogą rozwinąć ODD we wczesnym dzieciństwie, a następnie zaburzenia zachowania w okresie młodzieńczym i wreszcie antyspołeczne zaburzenia osobowości w okresie wczesnej dorosłości. Rozwój w kierunku zaburzeń eksternalizacyjnych zależny jest jednak od wpływu określonych środowiskowych czynników ryzyka (na podst. R. Gomez i wsp., 2022). Natomiast przegląd literatury dotyczącej neuroobrazowania struktury mózgu sugeruje, że istnieją różnice w patofizjologii ADHD i zaburzeń zachowania (Rubia, 2011).

Umiejscowienie w klasyfikacjach ADHD, ODD i CD

Zarówno ADHD, jak i ODD wraz z CD w różnych klasyfikacjach występują razem lub oddzielnie. W obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zarówno ADHD, jak i ODD i CD mieszczą się w kategorii „Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym” (F90-F98). Kategoria ta obejmuje:

 • zaburzenia hiperkinetyczne (zaburzenia aktywności i uwagi, hiperkinetyczne zaburzenia zachowania, inne zaburzenia hiperkinetyczne oraz zaburzenia hiperkinetyczne nieokreślone);
 • zaburzenia zachowania (zaburzenia zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego, zaburzenia z nieprawidłowym procesem socjalizacji, zaburzenia z prawidłowym procesem socjalizacji, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania nieokreślone, inne zaburzenia zachowania);
 • mieszane zaburzenia zachowania i emocji (depresyjne zaburzenia zachowania, inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji nieokreślone).
 • Według klasyfikacji DSM-5, zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD) mieszczą się w kategorii „Zaburzenia neurorozwojowe”, natomiast ODD i CD umieszczono w rozdziale „Zaburzenia dezorganizujące kontroli impulsów i zachowania”. Kategoria ta obejmuje oprócz ODD i CD, okresowe zaburzenia eksplozywne (interminent explosive disorder, IED).

Na potrzeby niniejszego artykułu będzie omówiona diagnostyka zgodna z wytycznymi klasyfikacji DSM-5, ponieważ jest ona kompatybilna z najnowszą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, która niebawem będzie obowiązywała w Polsce. W tej klasyfikacji, podobnie jak w DSM-5, zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością umieszczono w kategorii zaburzeń neurorozwojowych pod hasłem zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ale zaproponowane opisy objawów będą miały charakter bardziej funkcjonalny. Jeżeli natomiast chodzi o ODD i CD, to w ICD-11 umieszczono je w kategorii „Zachowania niszczycielskie i zaburzenia aspołeczne” (Wolfang Gaebel, 2017).
 

Tab. 1. Kryteria diagnostyczne klasyfikacji ICD-10 i DSM-5 – ADHD, ODD, CD
Zaburzenia ICD-10 DSM-5
ADHD
 • zespół hiperkinetyczny;
 • kryterium czasu – początek, nie później niż 7. r.ż.;
 • do rozpoznania konieczne sześć objawów zaburzeń uwagi, co najmniej trzy nadruchliwości, co najmniej jeden impulsywności
 • zaburzenia z deficytem uwagi i nadruchliwością;
 • kryterium czasu – początek przed 12. r.ż.;
 • do rozpoznania konieczne sześć objawów zaburzeń uwagi, sześć nadruchliwości i impulsywności;
 • poziom nasilenia objawów: łagodne, umiarkowane, ciężkie, częściowa remisja
Zaburzenia opozycyjno-buntownicze (ODD)
 • kryterium czasu występowania objawów – 6 mies.;
 • do rozpoznania konieczne co najmniej cztery spośród ośmiu objawów
 • kryterium czasu występowania objawów – 6 mies.;
 • do rozpoznania konieczne co najmniej cztery spośród ośmiu objawów;
 • wyróżnienie poszczególnych kategorii zachowań związanych z drażliwością nastroju, zachowaniami kłótliwymi/buntowniczymi oraz mściwością;
 • poziom nasilenia objawów: łagodne, umiarkowane, ciężkie
Zaburzenia zachowania
(CD)
 • kryterium czasu – 6 mies. trwania objawów;
 • do rozpoznania konieczne choćby jednorazowe wystąpienie któregoś z objawów (używanie broni, fizyczne okrucieństwo wobec innych, umyślne niszczenie własności, przestępstwa z użyciem siły, włamania, zmuszanie kogoś do aktywności seksualnej);
 • wyróżnienie trzech odmian:
  • ograniczone do środowiska rodzinnego,
  • o charakterze niezsocjalizowanym,
  • o charakterze zsocjalizowanym
 • minimum trzy spośród 15 objawów w ciągu 12 mies., z czego przynajmniej jeden w ciągu 6 mies.; kategorie objawów: agr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI