Autor: Agnieszka Wzorek

specjalista II stopnia psychologii klinicznej, starszy asystent w Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenia w psychoterapii: szkolenie w Systemowej Terapii Rodzin atestowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz liczne warsztaty związane z problematyką narracyjnej terapii rodzin, Multifamily Therapy Training, całościowy kurs psychoterapii osób dorosłych w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz pracując w poradniach prywatnych. Oprócz pracy klinicznej zajmowała się również dydaktyką, prowadząc wykłady dla psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz w ramach kursu z terapii rodzin w Centrum Terapii Mabor. W klinicznym obszarze zawodowym zajmuje się psychologiczną diagnozą kliniczną zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania, prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń emocjonalnych (lękowych, depresyjnych, anoreksja nervosa) oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców w sprawach wychowawczych i psychoterapię rodzinną. Prowadzi praktykę prywatną, obecnie w poradni CBT.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży a zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością

Model hipotezy cechy impulsywności (Bauchaine i wsp.) zakłada, że u podstaw behawioralnej ekspresji objawów ADHD oraz zaburzeń opozycyjno-buntowniczych (ODD) i zaburzeń zachowania (CD) leży ogólny czynnik impulsywności. Nieuwaga występująca w ADHD rozumiana jest tu jako wtórna w stosunku do objawów związanych z nadruchliwością i impulsywnością. Hipoteza zakłada, że dzieci prezentujące nasilone trudności z kontrolą impulsów i nadruchliwością w wieku przedszkolnym mogą rozwinąć ODD we wczesnym dzieciństwie, a następnie zaburzenia zachowania w okresie młodzieńczym i wreszcie antyspołeczne zaburzenia osobowości w okresie wczesnej dorosłości. Rozwój w kierunku zaburzeń eksternalizacyjnych zależny jest jednak od wpływu określonych środowiskowych czynników ryzyka (na podst. R. Gomez i wsp., 2022). Natomiast przegląd literatury dotyczącej neuroobrazowania struktury mózgu sugeruje, że istnieją różnice w patofizjologii ADHD i zaburzeń zachowania (Rubia, 2011).

Czytaj więcej