Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

30 września 2017

NR 2 (Marzec 2017)

Wypalenie zawodowe
Zagrożenie czy szansa?

0 1857

W krajach Europy Zachodniej choroby zawodowe występują bardzo często. Niedawne badanie belgijskie1 wykazało 18% wzrost poziomu stresu w porównaniu do tych samych danych z 2010 roku. Nadmierny stres prowadzi do zaburzeń zdrowotnych wśród 27% pracowników (bóle głowy, bezsenność, kołatanie serca, depresja, nerwowość, trudności z koncentracją), a 10,4% pracowników cierpi na wypalenie zawodowe, w wyniku którego nie chodzi do pracy. Średnia długość absencji w pracy wynosi pięć miesięcy. Niniejszy artykuł dotyczy zespołu wypalenia zawodowego oraz jego typowych skutków fizycznych dla organizmu. Celem zilustrowania tematu omówię studium przypadku dotyczące pielęgniarki cierpiącej na ostre wypalenie zawodowe.

Czym jest wypalenie zawodowe?

Opracowanie koncepcji wypalenia zawodowego zawdzięczamy lekarzowi psychiatrze Herbertowi J. Freudenbergerowi. Wypalenie oznacza dosłownie „zaprzestanie wytwarzania płomienia”. Freudenberger stwierdził co następuje2: „Jako psychoanalityk i praktyk zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie są czasem ofiarami pożaru, tak jak budynki. Pod presją wytworzoną przez nasze życie w naszym złożonym świecie, ich wewnętrzne zasoby w końcu się wyczerpują. Skutkiem tego zjawiska jest poczucie ogromnej pustki w środku, podczas gdy zewnętrzna powłoka pozostaje mniej lub bardziej nienaruszona”. Jakie są objawy wypalenia?

POLECAMY

Objawy wypalenia zawodowego

Wypalenie to okres wyczerpania umysłowego, emocjonalnego, intelektualnego i nerwowego mającego wpływ na organizm człowieka. Jest to również stan postępującego odczłowieczenia przy wysokim poziomie nerwowości, cynizmu i fatalizmu.

Pierwszą oznaką jest ogromne zmęczenie fizyczne i psychiczne. Osoby cierpiące na wypalenie zawodowe potrzebują snu w ciągu dnia. Gdy się budzą, zmęczenie jest odczuwane jako ogromy ciężar do udźwignięcia. Jednakże zmęczenie w ramach wypalenia jest dość osobliwego rodzaju: jest ono nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Oznacza to, że mimo wielogodzinnego snu, nadal jesteśmy zmęczeni po przebudzeniu. Zmęczenie psychiczne zawiera w sobie również problemy z pamięcią i trudności z koncentracją, np.: musisz przeczytać to samo zdanie wiele razy, zapominasz o umówionych spotkaniach, wchodzisz do pomieszczenia i natychmiast zapominasz, po co wszedłeś, nie jesteś w stanie śledzić rozmowy.

Co więcej, wyczerpanie wpływa na Twoją możliwość realizacji projektów, ponieważ nie starcza Ci już na to energii.

Istnieją też inne objawy fizyczne: zaburzenia snu, bóle głowy, schorzenia przewodu pokarmowego, problemy z ciśnieniem krwi, uporczywe przeziębienia oraz uczucie „pieczenia”.

Metoda badawcza

Odpowiednia metoda służąca do przebadania wypalenia zawodowego obejmuje różnorodne podejścia, mianowicie – socjologię kliniczną, podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne oraz terapię egzystencjalną.

 

Cztery typy transformacji społecznych:

  • Transformacja społeczna – od paru dekad jesteśmy świadkami poszerzenia i tertiaryzacji gospodarki w krajach uprzemysłowionych. Jednakże pracownicy sektora usług są pierwszymi ofiarami wypalenia zawodowego8.
  • Transformacja ideologiczna – hipernowoczesne społeczeństwa charakteryzują się ideologią perfekcjonizmu9.
  • Transformacja technologiczna – jesteśmy obecnie świadkami upadku autorytetów moralnych, takich jak Kościół czy armia… Nasza obecna kultura tworzy narcystycznych, skupionych na sobie mężczyzn i kobiety.
  • Transformacja gospodarcza – zależność pomiędzy gospodarką a człowiekiem została odwrócona. Dzisiaj to nie gospodarka służy człowiekowi, lecz człowiek służy gospodarce.

 

Podejście wielodyscyplinarne umożliwia wzniesienie się ponad tradycyjne podziały. Na przykład, czy wypalenie u danej osoby wynika z jej wrażliwości czy też jest konsekwencją dysfunkcji istniejących w firmie? Jaki jest wpływ społeczeństwa neoliberalnego na wypalenie zawodowe? Jak twierdzi Enriquez: „jednostka nie istnieje poza polem społecznym”. Dowodzi to, że istotnym jest, aby nie analizować tego złożonego objawu jedynie z psychoanalitycznego punktu widzenia. Dodatkowo, nie powinniśmy ograniczać rzeczywistości historycznych do fantazji i popędów.

Jednakże, jeżeli daną osobę trzeba zobaczyć w jej kontekście historycznym i społecznym, buduje ona własne „ja” wraz ze swoimi pierwszymi powiązaniami i sentymentami. W odniesieniu do tego interesujące jest podejście psychoanalityczne. Dialog pomiędzy socjologią i psychoanalizą musi być konstruktywny.

Kontekst społeczno--historyczny

„Sans le travail, la vie se gate” – mówił Albert Camus. „Mais quand le travail est source d’une trop grande frustration, la vie s’étouffe et se meurt” [tłum. Bez pracy życie idzie na marne, lecz gdy praca jest źródłem zbyt wielkiej frustracji, życie gaśnie i umiera].

Jak twierdzi Christophe Dejours: „Jeżeli praca może wydobyć to, co najlepsze, może też wydobyć to, co najgorsze”.

Praca rzeczywiście może być postrzegana jako obosieczny miecz w takim sensie, że może mieć skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Vincent de Gaulejac, powołując się na Bourdieu, doprecyzowuje, że praca jest nie tylko źródłem kapitału gospodarczego, ale również wartości społecznych i symbolicznych. Thomas Perilleux wymienia zalety pracy: „Uczenie się solidarności, budowania wspólnych wartości, sprawdzanie swojej sprawności, wykorzystywanie własnych wewnętrznych zasobów i zasobów innych ludzi, osiągnięcia projektowe, i tak dalej…”. Praca jest dobra dla osobistego rozwoju oraz dla rozwijania kreatywności. Jednakże, skoro praca daje nam możliwości osiągania doskonałości, może również mieć konsekwencje negatywne. Mówiąc słowami Marie Pezé: „Praca może nas zbawić, ale może też nas zabić”.

W wyniku próżni pozostawionej przez rozpad więzów społecznych, różne organizacje oferują swoje usługi i są postrzegane jako nowe punkty odniesienia, jako nowi dostawcy sensu.

 

Jaka jest etiologia wypalenia zawodowego? Czy jest to efekt wpływu społeczeństwa neoliberalnego, czy wynik działania dysfunkcyjnej organizacji, a może konsekwencja zaburzeń osobowości? Wielu autorów sugeruje, że wypalenie zawodowe ma swoje korzenie w połączeniu tych trzech wspomnianych wyżej problemów.


Hiperkonsumpcjonizm staje się typowym zjawiskiem hipernowoczesności, nasze firmy angażują się w wyścig, w którym wyznacznikami są „jeszcze więcej” i „jeszcze szybciej”.

Poza tymi zewnętrznymi czynnikami spowodowanymi przez nasze hipernowoczesne społeczeństwo możemy wyjść z założenia, że hiperaktywność zawodowa może się pogorszyć, jeśli będzie połączona z niektórymi zaburzeniami osobowości.

Studium przypadku: Amandine

Amandine jest pielęgniarką na oddziale onkologicznym. Konsultowała się ze mną – jak mówi – z powodu „fobii pracy”. „Fobia” ta zaczęła się, gdy udzielała pacjentowi opieki medycznej. „Byłam zupełnie spanikowana, zaczęłam płakać, i posypałam się. Zdałam sobie sprawę z tego, że ostatnio stałam się nerwowa. Przez cały czas odnosiłam się agresywnie w stosunku do młodych stażystów. Mój lekarz kazał mi trzymać się z dala od pracy przez miesiąc, abym odpoczęła i poradził mi, abym zgłosiła się po pomoc. Muszę panu powiedzieć, że moja praca stanowi 90% mojego życia”.

 

Jako psychoanalityk i praktyk zdałem sobie sprawę z tego, że ludzie są czasem ofiarami pożaru, tak jak budynki. Pod presją wytworzoną przez nasze życie w naszym złożonym świecie, ich wewnętrzne zasoby w końcu się wyczerpują.

 

Zapytałem Amandine, co rozumie przez to ostatnie zdanie. Odpowiedziała: „Moja praca to moja druga rodzina. Jest dla mnie bardzo ważna. W miejscu pracy czuję się potrzebna i poświęcam się mojej pracy w 200%. To jedyne miejsce, w którym moje życie ma sens. Spotykam ludzi, których lubię, w miejscu, które lubię. Ja i moja praca stałyśmy się jednym. Bardzo trudno jest mi to mówić, ale dzisiaj już nie chcę dalej zajmować się ludźmi. To paradoksalne, bo wykonywałam ten zawód od 30 lat…”.

Cóż pokazuje to wyznanie? Po pierwsze opowieść ta mówi nam, że Amandine doszła do granicy wytrzymałości. Powiedziała zresztą, że „się posypała”. Drugi problem, który wyłania się w tym wyznaniu, to fakt, że przed dojściem do granicy wytrzymałości pojawiały się pewne wczesne sygnały ostrzegawcze, takie jak zniecierpliwienie czy nerwowość. Innym interesującym punktem jest hiperzaangażowanie Amandine w swoją pracę. Amandine powiedziała: „Moja praca to 90% mojego życia. To moja druga rodzina. To jedyne miejsce, gdzie moje życie ma sens”.

Etiologia wypalenia zawodowego

Przypadek ten rodzi pytanie. Jaka jest etiologia wypalenia zawodowego? Czy jest to efekt wpływu społeczeństwa neoliberalnego, czy wynik działania dysfunkcyjnej organizacji, a może konsekwencja zaburzeń osobowości? Wielu autorów sugeruje, że wypalenie zawodowe ma swoje korzenie w połączeniu tych trzech wspomnianych wyżej problemów. Zgadzam się z tym założeniem. Jednakże jako psychoterapeuta chciałbym rozwinąć osobisty aspekt tej sprawy i skupić się na tym, jak niektóre osoby wyrządzają swojemu organizmowi prawdziwą krzywdę ze względu na bardzo silną potrzebę uznania. Skąd bierze się ten sposób funkcjonowania?

Wypalenie – choroba „idealności”

Amandine stwierdza powyżej: „Moja praca to 90% mojego życia”. Skąd bierze się ta potrzeba uznania? Wpływ na nią może mieć wiele sytuacji.

Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się rozwojowi dziecka. Na początku naszego życia potrzebujemy narcystycznego potwierdzenia. To potwierdzenie jest bardzo istotne w konstruowaniu pewności siebie. W niektórych przypadkach tego potwierdzenia brakuje lub jest niewystarczające. Istnieje wiele sytuacji, które mogą utworzyć „narcystyczną ranę”, niemożliwym byłoby wymienić je wszystkie. Wolałbym raczej omówić jeden przykład, który koncentruje się na analizie malarstwa renesansu.

Psychoanalityk Julia Kristeva zwróciła moją uwagę na obrazy trzech wielkich mistrzów renesansu: Leonarda da Vinci, Sandro Botticellego i Giovanniego Belliniego. Ci trzej artyści stworzyli wiele portretów Madonny z Dzieciątkiem i niezwykle ciekawe jest porównanie na nich relacji matki do dziecka, tak jak to widzimy na ilustracjach 1 i 2 poniżej.   

 

 

„Gdy patrzymy na obrazy (fig. 1), uderza nas dystans, a może nawet niechęć, która oddziela ciało dziecka od ciała matki. Twarze Madonny namalowane przez Belliniego zdają się kierować uwagę gdzie indziej, nigdy nie koncentrując się na dziecku” – wskazuje Kristeva. Jest to – moglibyśmy dodać – mocno skontrastowane z Madonnami namalowanymi przez Leonarda da Vinci i przez Sandro Botticellego (fig. 2), które spoglądają na swoje dziecko w sposób matczyny, łaskawy. Kristeva dodaje: „Bizantyjska, nieco uwodzicielska matka z lat 1440–1489 zostaje zastąpiona, w latach 1480–1500, przez niechęć i powściągliwe rozczarowanie ze strony Madonny z małymi drzewami lub przez dzielącą zemstę (tak zwanego) małego dusiciela”. I tutaj moglibyśmy dodać: „To mogłoby dobrze wyrażać narcystyczną wściekłość, tak trafnie opisaną przez Heinza Kohuta”...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy