Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Aleksandra Peplińska

doktor psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obszary aktywności naukowej to psychologia organizacji i zarządzania, psychologia pracy, relacje pomiędzy aktywnością zawodową a życiem osobistym, doradztwo karier zawodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji poruszających tematykę psychologii pracy, organizacji i zarządzania, a także jakości życia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz European Association of Work and Organizational Psychology.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz