Współczujący umysł

Współpraca z...

Umysł człowieka bywa rozregulowaną, chaotyczną mieszaniną różnych motywów i emocji. Trenując go, poprzez świadome i mądre podejmowanie decyzji w kierunku kultywowania odpowiednich motywów i emocji możemy zmienić nasze automatyczne strategie reagowania. Kształtując umiejętności dbania o współczujące Ja, możemy poprawić swój dobrostan oraz sposób odnoszenia się do siebie i innych ludzi.

W badaniach naukowych coraz częściej możemy obserwować korzyści płynące z kultywowania współczucia. Analizując zalety trenowania umysłu we współczuciu, zauważymy wiele zmian fizjologicznych w mózgu sprzyjających dobrostanowi i harmonijnym relacjom z ludźmi (Hanson i Mendius, 2012). Określając cele oparte na współczuciu (np. szczerą chęć pomagania innym), a nie na egocentryzmie (np. chęć bycia „przed” czy „nad” innymi, z działaniami ukierunkowanymi tak, by inni mogli zauważać naszą przewagę), mamy szansę na zbudowanie pozytywnych relacji, odczuwanie większego zadowolenia, a także mniejszego przygnębienia, stresu czy obaw (Simon-Thomas i in., 2011). Istotne również dla życiowych korzyści okazuje się odnalezienie więzi między nami a światem, co wywodzi się z kultywowania współczucia i uaktywniania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI