Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych oraz możliwe skutki w postaci zaburzeń nastroju lub zaburzeń snu

Studium przypadku

Uzależnienie definiuje się jako zaburzenie zdrowia polegające na psychicznej i/lub fizycznej zależności od zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności (uzależnienia behawioralne). Przymus przyjmowania substancji lub wykonywania czynności może mieć charakter okresowy lub stały i służy uzyskaniu efektów działania substancji albo wykonywania czynności, lub też uniknięciu przykrych objawów jej braku (objawów abstynencyjnych, objawów odstawiennych).

Rodzaje oddziaływania środków uzależniających

Przyczyną rozpoczęcia i następnie kontynuacji przyjmowania środków uzależniających lub kompulsywnego podejmowania czynności jest uzyskanie jednego z pożądanych działań:

 • działanie rozluźniające (uspokajające, nasenne, przeciwlękowe, przeciwbólowe),
 • działanie stymulujące (aktywizujące, dopingujące, poprawiające samopoczucie, podwyższające intensywność przeżywania),
 • działanie halucynogenne (wpływające na intensywność spostrzegania, myślenia i przeżywania lub zniekształcające je, zmieniające stan świadomości).

Przebieg i rozwój uzależnienia jest uzależniony od wielu czynników, tj.:

 • specyficzne właściwości danej substancji psychoaktywnej,
 • fizjologiczne właściwości organizmu warunkujące indywidualną szybkość powstawania i rozwoju uzależnienia,
 • cechy osobowości,
 • czynniki środowiskowe: słabość więzi rodzinnych i społecznych, presja grupy, przepisanie leku przez lekarza (przy uzależnieniach jatrogennych), dostępność substancji psychoaktywnej.

Benzodiazepiny – charakterystyka i potencjał uzależniający

Benzodiazepiny – to grupa leków psychotropowych, które należą do najczęściej przepisywanych w Polsce i na świecie. Naśladują działanie endozepin – związków chemicznych naturalnie występujących w ośrodkowym układzie nerwowym. Pierwszy lek z tej grupy został zsyntetyzowany w 1955 roku. Ich działanie polega na zwiększeniu przekaźnictwa GABA-ergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym. GABA (kwas gamma-aminomasłowy, ang. gamma-aminobutyric acid) – to neuroprzekaźnik hamujący, co przekłada się na działanie benzodiazepin.

Benzodiazepiny – mechanizm działania

 • nasenne,
 • uspokajające,
 • przeciwdrgawkowe,
 • przeciwlękowe,
 • anestetyczne,
 • miorelaksacyjne, czyli zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych.

Nazwa leków benzodiazepinowych pochodzi od kompleksu 2 pierścieni: benzenowego i dwuazepinowego stanowiącego trzon każdej cząsteczki. Na rynku dostępnych jest wiele zarejestrowanych substancji leczniczych, które odróżniają się lokalizacją podwójnych wiązań w pierścieniach oraz rodzajami przyłączanych rodników.

Poszczególne leki z tej grupy różnią się czasem działania, odmiennym metabolizmem, okresem działania we krwi oraz specyficznym działaniem klinicznym, co powoduje, że niektóre z nich działają silniej przeciwlękowo, a inne wykazują skuteczniejsze działanie nasenne lub przeciwdrgawkowe.

Benzodiazepiny stosuje się w leczeniu zaburzeń lękowych oraz bezsenności, są też jednym z podstawowych leków stosowanych przy napadach drgawkowych. Podaje się je w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego i delirium tremens. W anestezjologii służą do premedykacji. Są mniej toksyczne i bezpieczniejsze od leków uspokajająco nasennych poprzedniej generacji (barbituranów).

Krótkotrwałe stosowanie benzodiazepinów jest skuteczne i bezpieczne, jednak ich długotrwałe używanie wiąże się z niebezpieczeństwem wzrostu tolerancji i wystąpienia uzależnienia. Możliwe jest też ryzyko pojawienia się objawów z odbicia, czyli nawrót lub nawet nasilenie dolegliwości, z powodu których je zaczęto przyjmować.

Z uwagi na duży potencjał uzależniający pochodnych benzodiazepiny zaleca się, aby nie stosować tych leków dłużej niż przez 4 tygodnie. Rekomenduje się też stosowanie najniższej skutecznej dawki oraz podawanie leków w sposób przerywany.

Leki Z – charakterystyka i potencjał uzależniający

Obecnie najczęściej przepisywanymi lekami nasennymi są niebenzodiazepinowe związki tworzące grupę leków „Z” (Z-drugs).

Należą do nich:

 • zolpidem,
 • zaleplon,
 • zopiklon,
 • eszopiklon.

Pojawiły się w latach 80. ubiegłego stulecia jako alternatywa dla klasycznych benzodiazepin.

Początkowo uważano, iż potencjał u...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI