Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

30 września 2017

NR 2 (Marzec 2017)

Samoocena i samoakceptacja kobiet będących w okresie klimakterium

0 1563

Wiele kobiet, wchodząc w okres menopauzy, zamyka się w sobie, izoluje, wycofuje z życia społecznego i czuje bezradność. Odczuwany dyskomfort jest dla nich tak duży, że trudno im poradzić sobie z prostymi wyzwaniami. Widzą, jak starzeje się ich ciało, a każdej prostej czynności fizycznej towarzyszy ból i szybkie zmęczenie. Objawy fizyczne są tylko początkiem problemów. Największe zmiany dokonują się w obrębie życia emocjonalnego  oraz psychicznego kobiety…

Kobieta i kobiecość to temat, który od zawsze pasjonował ludzi różnych dziedzin nauki i sztuki. Kobiety rzeźbiono, portretowano, opisywano. Ukazywano w roli idealnych istot niosących ukojenie lub demonów sprowadzających mękę. Przez jednych są kochane i uwielbiane, podawane za wzór wytrzymałości, a jednocześnie drudzy kojarzą kobiecość z bezbronnością, kruchością, słabością.

POLECAMY

Kulturowe konteksty menstruacji

Choć wielokrotnie na kartach historii wykazywały się walecznością, zaradnością i odwagą, a wizerunek kobiety ewoluował w XXI wieku, nadal uważa się je za „słabą płeć”. Jednak pewnego rodzaju lęk wzbudzają procesy fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie kobiety, związane przede wszystkim z menstruacją, owulacją oraz procesem klimakterium. W czasach prehistorii występowanie miesiączki było tematem tabu, z którym wiązało się wiele mitów, przesądów i zakazów. W przeszłości kobiety przechodzące menstruację były separowane od reszty populacji, a praktyka ta ma miejsce jeszcze w niektórych rejonach naszego globu do dnia dzisiejszego. 

Dla wielu kobiet zaskakujące okazuje się zjawisko menopauzy i związanego z nim ustania krwawienia menstruacyjnego.

Wiek średni w życiu kobiety – kryzys adaptacyjny lub szansa na rozwój

Wiele kobiet uważa, że wiek średni to najbardziej harmonijny okres życia. Dzieci są już dorosłe, sprawy zawodowe ustabilizowane, kwestie materialne są w miarę zaspokojone. Kobiety często odkrywają nowe zainteresowania, nawiązują nowe przyjaźnie. Jest to taki etap w życiu, kiedy mają one więcej czasu dla siebie i własnego rozwoju. To wszystko daje im możliwość bycia aktywnymi, jak nigdy przedtem. Dzięki temu pojawiają się nowe perspektywy działania. Wiele kobiet odżywa, inwestując w siebie, i angażuje się w kontakty towarzyskie, działalność społeczną, a także zawodową.

Jednak znaczna liczba kobiet, wchodząc w okres menopauzy (a jest to aż 30% ogólnej populacji kobiet), doświadcza poważnego kryzysu:

 • zamyka się w sobie, izoluje, wycofuje z życia społecznego,
 • czuje bezradność wobec procesu starzenia ciała,
 • doświadcza bólu i zmęczenia podczas prostych czynności fizycznych,
 • jest podatna na wahania nastrojów,
 • jest narażona na poważne schorzenia, choć okres klimakterium nie jest stanem chorobowym, jednak może przyczyniać się do powstania takich chorób, jak: nadciśnienie, miażdżyca, osteoporoza, cukrzyca typu II,     choroby nowotworowe, otyłość, choróby serca.

Z czego wynika fakt, że wiele kobiet przechodzi ten okres bez większych problemów, natomiast dla innych życie staje się udręką?

Cykliczne zmiany hormonalne w życiu kobiety

W ciągu ponad czterdziestu lat życia, kiedy kobieta jest w wieku rozrodczym, jej osobowość do pewnego stopnia kształtuje się pod wpływem przebiegu cyklu miesiączkowego. Owe cykliczne rezultaty oddziaływania hormonów, zwłaszcza te, które są charakterystyczne dla okresu przedmiesiączkowego, często dają o sobie znać w okresie menopauzy. Można by sądzić, że przekwitanie jest jakby przedłużonym stanem przedmiesiączkowym, ponieważ menopauza i menstruacja mają wspólną cechę. Jest nią obniżony poziom estrogenu. Zmniejszenie wydzielania tego hormonu przez kobiecy organizm wpływa na:

 • ryzyko depresji,
 • uczucie niepokoju,
 • gwałtowne zmiany nastroju,
 • skłonność do irytacji,
 • bezsenność,
 • kłopoty z pamięcią.

Podejście kobiet do menopauzy jest bardzo zróżnicowane. Dla jednych jest ona oczekiwaną zmianą, momentem wyzwolenia: nie trzeba już się martwić o antykoncepcję ani decydować, czy mieć jeszcze dzieci. Co więcej, nie ma już uciążliwych menstruacji, które powodowały, że dla niektórych kobiet kilka dni każdego miesiąca ich płodnego okresu życia było trudnych do zniesienia. Inne kobiety odczuwają smutek i żal za utraconą płodnością. Oczekiwana długość życia kobiety obecnie wynosi ponad 78–80 lat, jednak niewiele z nich tak uznaje i trudno im wyobrazić sobie, że menopauza to nie koniec życia, tylko początek nowego okresu, który może stanowić nawet jedną trzecią życia.

„Menopauza” i „klimakterium” – etymologia pojęć i obszary semantyczne

Termin „menopauza” i „klimakterium” często są używane zamiennie, co jest błędem.

 

Menopauza

Termin pochodzi od dwóch greckich słów: „miesiąc” i „zakończenie”, a oznacza koniec występowania cykli płciowych. Definiuje się ją jako ostatnią miesiączkę.

 

Ponieważ w okresie przedmenopauzalnym cykle płciowe bywają już nieregularne, pojawienie się menopauzy można stwierdzić niejako po fakcie, jeśli w ciągu 12 miesięcy od ostatniego krwawienia miesiączkowego cykl płciowy już się nie powtórzył.

W miarę upływu lat kobieta staje się coraz mniej płodna. Mówimy wtedy, że wkracza w okres klimakterium.

 

Klimakterium

Określenie również pochodzi od greckich słów oznaczających „szczebel w drabinie” i „czas krytyczny”. W znaczeniu medycznym klimakterium jest definiowane jako czas przejściowy między okresem płodnym w życiu kobiety a ostatecznym zakończeniem etapu płodności.

 

Jak wynika z etymologii terminów, „klimakterium” jest pojęciem szerszym niż „menopauza”, gdyż obejmuje okres od obniżenia płodności aż do kresu teoretycznej możliwości zajścia w ciążę. Porównanie tych dwóch stanów zostało zawarte w tabeli.

 

Tab. 1. Porównanie terminów: „menopauza i klimakterium” (za M. Stoppard, 1995)
Menopauza Klimakterium

lustrzane odbicie menarche

lustrzane odbicie dojrzewania
zdarzenie biologiczne ciąg zmian hormonalnych
koniec menstruacji

okres spadku produkcji 
hormonów i ustawania 
działalności jajników

zwykle ma miejsce 
pomiędzy 48 – 52 
rokiem życia

trwa od około 
40 – 60 roku życia 
(i dłużej)

 

Seksualność kobiety w okresie klimakterium

Menopauza jest postrzegana jako jedna z faz w życiu kobiety. Wydłużył się średni czas życia kobiety, większość z nich w tym wieku akceptuje swoją seksualność i odczuwa potrzebę życia seksualnego. Z badań wynika, że 80% kobiet po menopauzie deklaruje, że seks jest dla nich ważny. Jednak u wielu kobiet z powodu chorób, samotności i zaburzeń seksualnych partnera spada lub zanika aktywność seksualna.

Okazało się, że zmiany hormonalne w wieku menopauzalnym mają mniejszy wpływ na aktywność seksualną niż na zdrowie, relacje partnerskie i jakość życia seksualnego przed menopauzą. Kobiety zainteresowane życiem intymnym i mające udany związek ze sprawnymi seksualnie partnerami mają motywację do kontynuowania kontaktów. Negatywny wpływ na seksualność kobiet może mieć wiek, gdyż obserwuje się fizjologiczne zmiany ogólnoustrojowe, które zmieniają dotychczasowe doznania natury intymnej.

Do zmian w sferze intymnej najczęściej występujących w okresie klimakterium możemy zaliczyć:

 • zmniejszenie przekrwienia gruczołów sutkowych i skóry w czasie podniecenia,
 • zmniejszenie nabrzmienia łechtaczki i zdolności podnoszenia się warg sromowych,
 • wymiar podłużny i poprzeczny pochwy ulega redukcji,
 • opóźnia się lubricatio,
 • trzon i szyjka macicy kurczą się,
 • następuje pogorszenie czucia w sferach erogennych i skrócenie fazy orgazmu.

Starzejąca się kobieta przeżywa kryzys egzystencjalny, a wiele czynników natury psychospołecznej, jak poczucie starzenia się, negatywny wizerunek własnego ciała, utrata atrakcyjności, mogą wpływać na zachowania seksualne. Pojawiające się problemy powodują ucieczkę w świat wspomnień, romansowych lektur, pracoholizm. Może też wyłonić się obraz depresji inwolucyjnej (tzw. depresji wieku starczego). Kobieta dokonuje idealizacji obecnego związku lub poszukuje idealnego partnera, by realizować nowe potrzeby. W praktyce klinicznej spotyka się „zespół wdowy”, który dotyczy kobiet z dłuższą przerwą w aktywności seksualnej i objawia się głównie w postaci dyspareunii lub zaburzeń czucia.

Znaczenie pojęcia „samoocena” – cechy i rodzaje

 

Samoocena

Postawa wobec samego siebie, własnych możliwości i innych wartości, cech ważnych społecznie. Samoocena może być pozytywna lub negatywna. Zależy to od własnej subiektywnej oceny i emocjonalnego stosunku do siebie. Poziom samooceny jest rozumiany jako bilans między samooceną pozytywną a negatywną. I jest to emocjonalny aspekt postawy wobec siebie. Aspekt poznawczy samooceny określany jest jako: pojęcie „samego siebie”.

 

Na poziom samooceny ma wpływ wypadkowa rezultatów naszych dotychczas podejmowanych działań oraz standardów, będących układem odniesienia dla tworzących kryterium subiektywnej oceny własnych osiągnięć, dokonań, doznań – przez co zostaną w końcu ocenione jako sukces lub porażkę. Chwiejność samooceny występuje przede wszystkim u osób lękowych, mających z reguły obniżony poziom samooceny.

Główne cechy samooceny

 •  adekwatność – czyli „stopień zgodności między poznawczym aspektem tej postawy a stanem faktycznym, czyli relacją między cechami, które jednostka ma rzeczywiście, a cechami, jakie jest skłonna sobie przypisywać”;
 • spójność – rozumiana jako „stopień wewnętrznej zgodności między ocenami własnych możliwości w różnych sytuacjach lub rodzajach działalności”.

 

Dwa rodzaje samooceny

 Wysoka samoocena

Samoocena jest całościową oceną siebie. Posiadanie wysokiej samooceny powoduje przypływ pozytywnych emocji. Dzięki niej myślimy o sobie, jako o osobie kompetentnej, atrakcyjnej. Ponieważ nie zawsze we wszystkim możemy być idealni, samoocena może odnosić się do poszczególnych aspektów własnej osoby, takich jak: inteligencja, atrakcyjność fizyczna, poczucie humoru, specyficznych umiejętności i zdolności czy kompetencji interpersonalnych. To pozwala praktycznie każdemu z nas znaleźć jakiś obszar własnej atrakcyjności. Brak kompetencji w jakiejś dziedzinie powoduje wzrost motywacji do szukania zdolności w innych sferach, aby móc wykazać się z jak najlepszej strony, przez co poczuć się lepiej i czuć się bardziej wyjątkowym. Proces ten nazywa się autoafirmacją. Ludzie stosują wiele strategii obronnych mających na celu scalenie pozytywnego wizerunku siebie, dlatego bardzo często odpowiedzialność za sukcesy przypisują sobie, natomiast w sytuacji porażki doszukują się przyczyn zewnętrznych, losowych – odpowiedzialnych za ich powstanie. Kobiety przejawiają także tendencję do pozytywnej autoprezentacji i lubią pokazywać siebie w korzystnym świetle podczas kontaktów z innymi. Oprócz tego stosowane są strategie samoutrudniania, które powodują, że w razie porażki można ją zinterpretować w taki sposób, aby obronić własną samoocenę. Natomiast, gdy uda im się zrealizować mimo tego własne aspiracje, mogą powiedzieć, że było to nad wyraz trudne osiągnięcie, a mimo to im się udało – co jeszcze bardziej wpływa na wzrost poczucia własnej wartości. Nie zawsze prezentowanie wysokiej samooceny wiąże się z przyjemnościami. Często zdarza się, że osoby takie są nielubiane społecznie i uważane za egoistyczne. Jednak wysoka samoocena pozwala człowiekowi na podejmowanie się trudnych zadań, formułowanie ambitnych celów.
    

Niska samoocena

Osoby o niskiej samoocenie mają problem w funkcjonowaniu społecznym i czują się po prostu źle. Nawet jeśli mają określone predyspozycje do osiągnięcia sukcesu, nie podejmują prób, aby go zdobyć, unikają realizacji jakichkolwiek projektów mimo zdolności do ich realizacji. Nie korzystają z autoafirmacji i globalizują porażkę na wszystkie aspekty swojego życia. Ponadto stosują negatywne techniki obrony własnej – już i tak niskiej samooceny, które sprawiają, że starają się wypaść „dobrze” w porównaniu z innymi, jednak dążą do tego poprzez oczernianie i przypisywanie negatywnych cech innym. Swoje porażki tłumaczą wrogością świata zewnętrznego, przejawiają negatywną postawę wobec innych i izolują się. Osoby o niskiej samoocenie nie charakteryzuje negatywna ocena siebie, ale raczej jest to brak pozytywnych ocen.

Jakość dokonywanej samooceny zależy często od wychowania.

Problem samoakceptacji u kobiet w okresie klimakterium

 

Samoakceptacja

Postawa charakteryzująca się zaufaniem, wiarą i szacunkiem dla samego siebie. Jest emocjonalnym komponentem poczucia własnej wartości i pokazuje się poprzez uczucia, jakimi darzymy siebie.


Mamy wiele zachowań i przymiotów, których się w sobie nie lubi, ale to nie znaczy, że mamy się za nie akceptować czy nienawidzić. W rzeczywistości coraz więcej osób przejawia problemy w zakresie samoakceptacji i chciałoby wszystko u siebie zmienić.

Kobiety często mają trudności w zaakceptowaniu siebie, a przez to cechuje je przeciwność samoakceptacji – samoodtrącenie, czyli niezdolność do miłości siebie samej.

 

Samoodtrącenie

Przez pojęcie rozumie się stosunek wobec siebie wiążący się z przeżywaniem poczucia krzywdy, winy, niższości lub innych doświadczeń związanych z pretensją i żalem do siebie. Kobieta taka nie docenia własnych sukcesów, a przecenia porażki, dąży do poniżenia siebie, czasem wręcz siebie nienawidzi.


Konieczność zasługiwania na miłość powoduje, że człowiek nie potrafi zaakceptować siebie w sposób bezwarunkowy. Źródła samoakceptacji są umiejscawiane wówczas poza nim, np. w jego atrakcyjności fizycznej lub sukcesach. Warunkowa samoakceptacja jest jednak niebezpieczna, bo gdy nastąpi zmiana sytuacji na negatywną (porażka, utrata urody), kobieta odbiera sobie prawo do miłości własnej i poczucie własnej wartości zostaje zachwiane.

Kobiety borykające się z dolegliwościami związanymi z menopauzą nierzadko mają problemy z własną samooceną i akceptacją siebie. Zachodzące w ich organizmie zmiany biologiczne wpływają na pogarszanie nastroju, a także na zmiany fizyczne i psychiczne oraz na sposób postrzegania siebie. Co w konsekwencji może prowadzić do wielu zaburzeń oraz przykrych doświadczeń.

 

Czynniki wpływające na budowanie pozytywnej lub negatywnej samooceny u kobiet

ocena społeczna, czynniki osobowościowe, środowiskowe, miejsce zamieszkania, sytuacja materialna, zawodowa, rodzinna; predyspozycje emocjonalne, psychiczne, duchowe, intelektualne, doświadczenia życiowe, modelowanie, informacje zwrotne dotyczące własnej osoby, wiek, wygląd zewnętrzny, kłopoty zdrowotne.


Kobieta wkraczająca w wiek średni wykazuje coraz większą skłonność do analizowania zarówno swoich osiągnięć, jak i tego, czego przez całe dotychczasowe życie nie udało jej się dokonać. Ma wciąż te same marzeni...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy