Dołącz do czytelników
Brak wyników

Studium przypadku

2 października 2018

NR 11 (Wrzesień 2018)

Rozhamowanie seksualne u osób z uszkodzeniami płatów czołowych

0 6017

„Kiedyś było inaczej, bo to nie jest ta sama osoba”, „ (…) to nie jest mój tata, on nigdy się tak nie zachowywał”. Tak o rozhamowanych seksualnie pacjentach mówią ich bliscy i rodzina, bezradnie rozkładając ręce. Artykuł porusza kwestie związane głównie z uszkodzeniem płatów czołowych i dalszymi tego konsekwencjami, koncentrując się na aspektach seksualnych. Kiedy najczęściej dochodzi do rozhamowania seksualnego, uszkodzenie jakich obszarów mózgu może przyczynić się do tego typu zaburzeń, jak diagnozować oraz jaką terapię wdrożyć, żeby pomóc zarówno osobom chorym, ale i bliskim, personelowi, by łatwiej im było zmagać się z doświadczaną sytuacją, która może stanowić duże obciążenie psychiczne i nierzadko zagrożenie sfery intymnej.

POLECAMY

„Wszystkie drogi prowadzą do płatów czołowych”

Z punktu widzenia filogenetycznego i ontogenetycznego płaty czołowe uchodzą za najmłodszą część mózgu człowieka. Zajmują około jednej trzeciej masy półkul mózgowych i to one zajmują się tzw. centrum zarządzania, bo aktywowane są przy niemalże każdej funkcji poznawczej i są niezbędne przy regulowaniu czynności o złożonym charakterze. Ponadto są odpowiedzialne za nasze funkcjonowanie emocjonalne oraz behawioralne. Kora nowa, czyli właśnie ta zawierająca w sobie płaty czołowe oraz struktury związane z wyższymi funkcjami poznawczymi, jest tym, co odróżnia człowieka od zwierzęcia. U ludzi jest znacznie grubsza oraz bardziej pomarszczona. Różnica występuje również w zakresie wielkości oraz doskonałości płatów czołowych, dzięki czemu nasza pamięć operacyjna jest w stanie funkcjonować w znacznie lepszym stopniu, a to ona jest jednym z tych czynników, które niewątpliwie wpływają na inteligencję oraz umiejętności poznawcze. Zniszczenie naszych płatów czołowych może cofnąć nas do funkcjonowania na poziomie zwierzęcym. Podczas gdy u zwierząt występuje myślenie obrazowe, u nas – inteligencja ogólna sprawia, że często zamiast działać włączamy myślenie o potencjalnych konsekwencjach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, szeroko obowiązujących normach, wszechobecnych zasadach. To ostatecznie może się przyczynić do tego, że natychmiast nie podejmiemy się wymyślonego przez nas działania. Natomiast bez tego będziemy działać od razu bez zbędnego zagłębiania się, co może z tego wyniknąć.
Płaty czołowe są związane z wyższymi czynnościami psychicznymi, takimi jak: planowanie, myślenie, dokonywanie oceny sytuacji oraz emocji, umiejętności przewidywania konsekwencji podejmowanych przez nas działań, zachowaniami społecznymi, procesami pamięciowymi i uwagi.
I to właśnie im zawdzięczamy możliwość wyznaczania sobie celu oraz podążania przed siebie drogą umożliwiającą nam zrealizowanie wymarzonego zamierzenia. A na tej drodze to właśnie ta najmłodsza część naszego mózgu umożliwia nam aktywowanie i hamowanie podejmowanych przez nas działań. Główną rolę przy kontroli naszych emocji odgrywa rejon przedczołowy, to on jest odpowiedzialny za nawet najbardziej złożone zachowania.
Gdy dochodzi do uszkodzenia płatów czołowych, również nasze życie seksualne może legnąć w gruzach. Możemy się np. stać rozhamowanymi seksualnie drapieżnikami, którzy nie zwracają uwagi na otoczenie i uczucia innych osób.

Opis przypadku 1.

Pan Tomasz przed udarem był osobą o łagodnym usposobieniu, lubianym przez otoczenie. Jemu samemu bardzo zawsze zależało na aprobacie innych osób, w związku z czym był skłonny do pewnych uległych zachowań wobec innych, jak np. pożyczanie pieniędzy, co doprowadziło do tego, że przez lata otaczało go dużo pseudoprzyjaciół, czyhających na moment, kiedy będą mogli wyłudzić jak największe sumy pieniędzy dla siebie. Jednakże pan Tomasz wykazywał się wobec nich dużą wyrozumiałością, cieszył się ich obecnością. Praca na kierowniczym stanowisku wymagała od niego pełnej koncentracji i wysokiego funkcjonowania w zakresie planowania, automotywacji. Posiadanie tych cech sprawiło, że pan Tomasz osiągnął duży sukces w sferze zawodowej. Wskutek rozległego udaru mózgu doszło do pogorszenia funkcji poznawczych, związanych głównie z gorszym funkcjonowaniem płatów czołowych. Trudności dotyczyły procesów uwagowych, funkcji wykonawczych, jak również zachowania. Do tego doszło znaczne spowolnienie psychoruchowe.
Podczas wykonywanych zadań pan Tomasz zawieszał się, miał duże trudności w skupieniu uwagi, cały czas tłumaczył się, że problemy te istnieją od zawsze, a nie od momentu udaru.
Pewnego dnia podczas zajęć terapeutycznych pan Tomasz miał za zadanie wymyślić jak najwięcej słów z podanych liter. Pacjent tworzył tylko słowa o zabarwieniu erotycznym, mające wulgarny wydźwięk.
Żona pana Tomasza była bardzo niespokojna. Jej mąż coraz częściej odpychał ją przy inicjowanych przez nią próbach współżycia seksualnego i sygnalizował, że jego jedyną skuteczną terapią będzie „seks z inną kobietą”. Początkowo jego małżonka była skrępowana mówieniem o ich wspólnych problemach, jednakże potem zaczęła poruszać te kwestie przy styczności niemalże z każdym spotykanym przez nich specjalistą. Niestety, nawet najbardziej uznani lekarze załamywali ręce. Pan Tomasz wykazywał się również coraz większą hojnością wobec swoich dawnych „znajomych” i proponował im coraz większe sumy, chociaż podświadomie czuł, że nigdy nie otrzyma ich z powrotem…

Obszary w mózgu związane ze sferą seksualną

Od około 2000 r. przeprowadzanie badań dających nam odpowiedź na nurtujące pytanie, jakie rejony mózgu są związane z pobudzeniem seksualnym, stało się łatwiejsze dzięki metodom neuroobrazowym.
Wydaje się, że w wywołanie pobudzenia seksualnego zaangażowane są cztery obszary mózgu i każdy z nich w różny sposób przyczynia się do zachowań seksualnych, są to:

  1. system czołowy – w związku z uszkodzeniem obwodów czołowo-podkorowych może dojść do odhamowania, co uniemożliwi nam zahamowanie naszej potrzeby seksualnej;
  2. obszar skroniowo-limbiczny – w zakresie uszkodzeń skroniowo-limbicznych mogą pojawić się zachowania hiperseksualne;
  3. prążkowie;
  4. podwzgórze.

Uszkodzenie prążkowia oraz podwzgórza może doprowadzić do występowania zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych związanych z seksem oraz może dojść do wzmożonego popędu seksualnego. Oczywiście poza wymienionymi obszarami mózgu w regulacji funkcji seksualnych uczestniczy wiele hormonów i neurotransmiterów.

Co może sprawić, że dojdzie do uszkodzenia płatów czołowych?

Do uszkodzeń powyższych obszarów mózgu, zaburzeń regulacji hormonów, neurotransmiterów mogą przyczynić się choroby ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii, doprowadzając do wystąpienia każdego rodzaju zaburzenia seksualnego.

Choroby zwyrodnieniowe i otępienne
Występowanie otępienia (ale i łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych (mild cognitive impairment, MCI) może prowadzić do zmian w zakresie rozhamowania seksualnego, jednakże najczęściej spotykanym otępieniem prowadzącym do powstawania dysfunkcji wykonawczych, a co za tym idzie również tych związanych ze sferą seksualną, jest uznawane za trzecie co do częstości występowania – otępienie czołowo-skroniowe o wariancie behawioralnym (bvFTD). Bliscy chorego mogą zauważyć zmiany w zakresie osobowości, mogą też się pojawiać zachowania związane z brakiem wyczucia sytuacji/brakiem taktu, niedostosowanego afektu. W badaniu neuropsychologicznym procesy pamięciowe oraz fluencja słowna na ogół wypadają znacznie lepiej niż funkcje wykonawcze. Niewłaściwe zachowania seksualne coraz częściej są rozpoznawane jako składnik behawioralnych i psychologicznych symptomów otępienia. Ich rozpowszechnienie wśród osób z otępieniem znacząco się różni, częściej jednak występują u mężczyzn w zaawansowanych już stadiach otępiennych).

Opis przypadku 2.

Wszystkich interesowało, czy Pan Adam jest osobą poczytalną. Coraz częściej podejmował się irracjonalnych zachowań: zaciągał kredyty, brał pożyczki w podejrzanych miejscach, mimo że ich nie potrzebował. Był też zainteresowany sprawami seksualnymi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej oraz skracał dystans z każdą napotkaną osobą. Zdiagnozowano u niego bvFTD. W badaniach neuropsychologicznych oceniających procesy pamięciowe, funkcje związane z uwagą, wzrokowo-przestrzenne wypadł na poziomie przeciętnym. Nieznacznie osłabiona okazała się fluencja słowna dotycząca strategii przeszukiwania słownictwa na konkretną literę oraz funkcje wykonawcze dotyczące elastyczności poznawczej, myślenia abstrakcyjnego. Podczas badania pan Adam wielokrotnie starał się zerkać do arkuszy odpowiedzi. W pewnym momencie wyrwał arkusz odpowiedzi osobie przeprowadzającej badanie i nie zamierzał go oddać, dopóki nie przepisze właściwych wyników. Zdarzało mu się też wielokrotnie dotykać badacza po dłoniach i klepnąć po nodze. Na koniec nie omieszkał uściskać badacza. Córki pana Adama sygnalizowały, że od jakiegoś czasu jest zupełnie inny i wymaga ich stałej opieki.

Urazy czaszkowo-mózgowe
Często spotykane są u osób młodych wskutek stłuczenia i wtórnych krwawień do mózgu. Zazwyczaj dotyczą biegunów płatów czołowych oraz skroniowych. W urazach czaszkowo-mózgowych o cięższym stopniu wielokrotnie dochodzi do uszkodzenia płatów czołowych. Czasem rozerwaniu ulegają włókna łączące płaty czołowe z innymi obszarami mózgu, przez co może dojść do dysfunkcji wykonawczych.

Udary
Zaburzenia natury seksualnej są zależne od okolicy uszkodzenia mózgu. Około 50% osób po udarach prowadzi dalej normalne życie seksualne.

Guzy mózgu
Guzy płata czołowego wiążą się często z odczuwaniem mniejszej uczuciowości, może dojść do zwiększania pobudliwości i aktywności seksualnej w związku z odhamowaniem popędu płciowego.

Padaczka
Najczęściej spotykane zaburzenia są związane z padaczką skroniową (TLE). Natomiast może również wystąpić padaczka czołowa (FLE) – rozpoznanie jej zalicza się do trudnych zadań z powodu złożoności obrazu.

Zapalenia wirusowe mózgu
U osób z wirusowym zapaleniem mózgu obserwowano przede wszystkim ataki podniecenia seksualnego oraz długo trwające masturbacje. Gdy dochodziło do ustąpienia ostrych objawów, u większości pacjentów obserwowało się poprawę w sferze seksualnej.

Opis przypadku 3.

39-letni biznesman odczuwał przez dwa tygodnie bóle głowy w okolicach płatów czołowych wraz ze sztywnością karku. Po czym doszło do nagłego wypadku... Biznesman upadł w łazience na podłogę. Gdy trafił do szpitala, przejawiał rozhamowane zachowanie, masturbował się, próbował odbyć stosunek seksualny z żoną i pielęgniarkami na oczach wszystkich obecnych pacjentów i personelu. Ogólny stan funkcjonowania poznawczego wykazał trudności w zakresie orientacji w czasie oraz w zakresie procesów pamięciowych: badany nie był w stanie odtworzyć trzech słów po upływie czasu.
Badanie neuroobrazowe wykazało krwotok w okolicy czołowej. W przeciągu 24 godzin biznesman zapadł w śpiączkę…

Zespół czołowy – jedno z następstw uszkodzenia płatów czołowych

Uszkodzenia płatów czołowych wywołują często szereg zmian w zakresie naszej osobowości i w zachowaniu. Objawy te mogą ustąpić po jakimś czasie, jednakże w przypadku ciężkiego urazu mogą zapisać się jako stały komponent naszej osobowości. Zespół płata czołowego jest „określoną konfiguracją zmian w zachowaniu i osobowości” (Pąchalska i in., 2002, s. 2), które opisywano już na ponad stuletniej przestrzeni, jednakże opis zespołu czołowego zyskał nowy wymiar dopiero wtedy, gdy pojawił się niezwykły przypadek Phineasa Gage’a. Człowieka, który w wyniku poważnego wypadku (w trakcie wybuchu żelazny łom przebił jego mózg w okolicy płatów czołowych) doznał zmian w zakresie osobowości, a jego „przyjaciele i znajomi mówili, że to już nie ten sam Gage” (Walsh, Darby, 2008, s. 133).

Opis przypadku 4.

„Tragedią było, że zdrowy i inteligentny mężczyzna, który nie był ani głupcem ani ignorantem zachowywał się tak, jakby był” (Antonio Damasio, neurolog Elliota)
U Elliota w 36. roku życia zaczęły się pojawiać nieznośne bóle głowy. Ostatecznie został u niego wykryty guz miażdżący płaty czołowe, wobec czego usunięto fragmenty kory przedczołowej. Po operacji zachowana była inteligencja, zdolność do poruszania się oraz funkcje językowe. Jednakże Elliot zaczął mieć duże trudności z podjęciem decyzji oraz z zaplanowaniem czegokolwiek. Doszło do tego, że zaczął swoją żonę zdradzać z młodszą kobietą i ostatecznie wziął ślub z prostytutką. Niezbyt dobrze prezentowała się też sfera zawodowa Elliota. Wskutek podjęcia się nieprzemyślanych przedsięwzięć – zbankrutował. Co go doprowadziło do tego stanu? Brak umiejętności związanej z podejmowaniem decyzji dotyczących spraw osobistych i społecznych, które pojawiły się po operacji.


Uszkodzenie płatów czołowych może wywołać cechy związane stricte z hamowaniem lub rozhamowaniem. Zwracając uwagę na funkcje seksualne hamowanie może prowadzić do mniejszego popędu płciowego, natomiast rozhamowanie do jego zwiększenia. Regulacja zachowania, którą umożliwiają nam sprawnie działające płaty czołowe, wiąże się z hamowaniem niepożądanych zachowań poprzez wybór możliwości, które są w zgodzie z naszymi moralnymi, religijnymi i również kulturowymi wartościami.

Opis przypadku 5.

59-letni mężczyzna w stanie wzmożonego stanu hiperseksualnego trafił do szpitala psychiatrycznego. Około dwa lata wcześniej badanie neuroobrazowe wykazało u niego oponiak w obszarze przedczołowym. Guz został usunięty, a pacjent po okresie hospitalizacji mógł wrócić do siebie. Po zabiegu jego pożądanie seksualne znacznie wzrosło. Kiedyś wynosiło ono około jednego na tydzień, po usunięciu guza od jednego do czterech w ciągu dnia. Natomiast stosunek płciowy trwał dłużej niż godzinę, przy czym pan X miał bardzo duże trudności w osiągnięciu orgazmu. Między innymi ten czynnik doprowadził do zakończenia jego długotrwałego związku.
Pan X zaczął przejawiać coraz większe zainteresowanie sprawami seksualnymi i rozwinął się u niego zespół maniakalny. W końcu trafił do szpitala, gdzie oddawał się publicznym mas-turbacjom i proponował stosunek seksualny zarówno kobietom, jak i mężczyznom z personelu medycznego oraz spośród pacjentów. Wyniki badań neuropsychologicznych wykazały nieznaczne trudności w zakresie funkcji słownej, wymienienia jak największej liczby słów o danej kategorii. Natomiast badanie neurologiczne wyszło w normie i wykazało jedynie trudności w zakresie węchu.

Jak mogą się objawiać nieodpowiednie zachowania seksualne?

Nieodpowiednie zachowania seksualne według Szasza (1983) dzielą się na trzy rodzaje:

  1. mówienie o seksie: przede wszystkim poprzez używanie wulgarnego słownictwa,
  2. akty seksualne: dotykanie się w miejsca intymne,
  3. ukryte akty...

Kup prenumeratę Premium, aby otrzymać dostęp do dalszej części artykułu

oraz 254 pozostałych tekstów.
To tylko 39 zł miesięcznie.

Przypisy