Psychodrama

Jakuba Levy Moreno – kilka słów o teorii i zastosowaniu w psychoterapii

Współpraca z...

Psychodrama jest specyficzną metodą psychoterapii, ponieważ zachodzi nie tylko w sferze werbalnej. Trudności, konflikty, marzenia mogą pojawić się na scenie, są odtwarzane i przekształcane poprzez jej uczestników zgodnie z subiektywnym dążeniem danej osoby lub grupy. Czym w takim razie jest psychodramatyczna scena, gdzie powstaje rozmowa poprzez obrazy i działanie? Scena to jest – z jednej strony – realna przestrzeń w miejscu, gdzie pracujemy, wydzielona z sali, pokoju, w którym jesteśmy, a z drugiej strony jest to stworzony w tym miejscu przez pacjenta/klienta obraz jego wewnętrznego świata – subiektywna perspektywa na relacje, wydarzenia znaczące z jego punktu widzenia.

Zanim jednak powrócimy na scenę, ważne, aby wiedzieć, iż dla Jakuba Moreno – psychiatry, filozofa i wizjonera z początku dwudziestego wieku istotne były idee spotkania, kreatywności i spontaniczności, spostrzegania człowieka także jako istoty „kosmicznej”, to znaczy pozostającej w relacji z Bogiem bez względu na to, jak się tego Boga rozumie [1]. Spotkanie to nie tylko spotkanie dwojga, ale także spotkanie w grupie. Dla Moreno właśnie niezwykle istotna była grupa jako leczący kontekst społeczny, mikrokosmos, gdzie wszystkie zmiany są możliwe.

 

Spotkanie (encounter) ma szczególne miejsce w jego filozofii; spotkanie dla Moreno jest przede wszystkim centrum procesu grupowego. Jest to autentyczne spotkanie osób, gdzie dochodzi do głębokiego kontaktu emocjonalnego i intelektualnego, i pojawia się silne poczuci...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI