Powikłania neuropsychiatryczne po COVID-19 – mgła mózgowa

Psychiatria w psychologii

W ostatnim okresie pojawia się dużo publikacji związanych z powikłaniami neuropsychiatrycznymi w przebiegu zakażenia COVID-19, jak również o odległych następstwach infekcji. Sporo doniesień związanych jest z czynnikami psychologicznymi, takimi jak: izolacja, zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń, lęk przed zachorowaniem i śmiercią, obawy przed utratą pracy oraz obawy związane z sytuacją materialną, które spowodowały wzrost występowania takich chorób i zaburzeń psychicznych, jak zaburzenia adaptacyjne, lękowe, depresje, zespoły stresu pourazowego. Nieco rzadziej wskazuje się natomiast na znaczenie samej infekcji COVID-19 dla zdrowia psychicznego.

Na wstępie warto odnieść się do mechanizmu neuroinfekcji wirusa SARS-CoV-2. Wirus ten dostaje się do organizmu po połączeniu z receptorami ACE2 gospodarza (Abboud et al., 2020), obecnymi w nabłonku pęcherzyków płucnych, jelit oraz naczyń krwionośnych (Azim et al., 2020), następnie przechodzi do krążenia mózgowego (Yachou et al., 2020). W mikrokrążeniu mózgu zachodzi interakcja białka wirusa SARS-CoV-2 z ACE2 obecnych w śródbłonku naczyń włosowatych, co może doprowadzić do uszkodzenia błony naczynia i przedostania się wirusa do tkanek mózgowych oraz uszkodzenia neuronów (Abboud et al., 2020; Baig et al., 2020). Część autorów podnosi znaczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w mózgu poprzez nerw węchowy (Yachou et al., 2020; Armocida et al., 2020). Uważa się, że hipoteza ta jest prawdopodobna ze względu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w nabłonku nosa, opuszce węchowej oraz występowanie hiposmii (Azim et al., 2020).

Neuropsychiatryczne następstwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Już na początku 2020 r. pojawiły się pierwsze doniesienia na temat występowania powikłań neuropsychiatrycznych w przebiegu zakażenia COVID-19. Wskazywano wówczas na częste występowanie bólów głowy w trakcie zakażenia (Tian et al., 2020). Analiza przypadków wykazała występowanie u 36,4% osób chorych na COVID-19 takich objawów, jak zawroty i bóle głowy. W grupie osób z ciężkim przebiegiem obserwowano występowanie choroby naczyniowo-mózgowej oraz zaburzeń świadomości (Mao et al., 2020). Powikłania neuropsychiatryczne występowały u 22,5% chorych (Nalleballe et al., 2020). Rzadziej opisywane są takie powikłania COVID-19, jak zapalenie mózgu [Ye et al., 2020; Moriguchi et al., 2020) oraz encefalopatię (Poyiadji et al., 2020; Hayashi et al., 2020; Delorme et al., 2020; Kishfy et al., 2020; Princiotta Cariddi et al., 2020). Konsekwencje neuropsychiatryczne związane z przebyciem COVID-19 opisywane były również u ozdrowieńców. W jednym z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI