Narcystyczne zaburzenie osobowości w środowisku pracy

Psychiatria w psychologii

Obecne czasy cechuje „kultura narcyzmu”: konsumpcjonizm, kult ciała, osłabienie wrażliwości na relację i drugiego człowieka, pogoń za sukcesem. Towarzyszy nam narcyzm (Lash, 2015). 
Metaanaliza dokonana w 2018 r. przez Volkert, Gablonskiego i Rabund sugeruje częste występowanie wszystkich zaburzeń osobowości w populacji państw zachodnich – 12,16%, w tym 1,23% dla narcystycznego zaburzenia osobowości (Bagińska, 2021).

Raport z badań Randstad Award 2016 r. wykazał, że do najważniejszych potrzeb pracowników obok wynagrodzenia oraz bezpieczeństwa pracy zalicza się przyjazną atmosferę w zespole. Jednym z największych problemów zarządzania jest problem relacji z pracownikami – 72% (Dreżewska, Michniak-Szladerba, 2019). W psychologii pracy do dobrych praktyk w budowaniu relacji z osobą narcystyczną zalicza się m.in. psychoedukację i szkolenie budujące znajomość charakterystyki osobowości narcystycznej, orientację na siebie, jak również niezależność poczucia własnej wartości od zachowań drugiej osoby, ale także: odzwierciedlanie w komunikacji, komunikację typu „my”, motywowanie poprzez język korzyści, płaską strukturę organizacji (odpowiedzialność zespołową za realizację zadań) i współpracę w zespole w pozycji członka, a nie lidera (tamże).

Badania wskazują na związek między narcyzmem a piastowaniem wysokich stanowisk w karierze zawodowej, czemu sprzyjać ma pewność siebie, odwaga w podejmowaniu decyzji, postrzeganie siebie jako oczywistego lidera, tendencje do bezwzględnej rywalizacji, wysoki poziom orientacji na osiągnięcie celu, władzy, prestiżu, charyzma (Pilch, 2018). Potrzeba aprobaty sprzyja podejmowaniu odważnych, niekiedy ryzykownych dla firmy decyzji, ponieważ pozwala pracownikowi zaangażować się osobiście w efektywne działania. W celu optymalizacji zysku firmy wydaje się zasadne, by pracownik wykonywał powierzane mu zadania publicznie z uwagi na potrzebę aprobaty, a także aby wykonywał on zadania, które nie wymagają od niego utrzymywania bliskich relacji z innymi pracownikami.


Trudności klientów w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych:

  • trudności w obszarze poczucia „Ja”: nadmierna potrzeba uznania, aprobaty i podziwu, silny egocentryzm, częste fantazje na temat własnego sukcesu, uprzywilejowania, omnipotencji, unikanie krytyki, utrzymująca się niepewność na temat własnej osoby, brak umiejętności cieszenia się sukcesami;
  • trudności w relacjach z in...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI