Inicjacja seksualna,

pornografia i mity dotyczące seksu – jak rozmawiać z młodzieżą?

Metody terapii

Psycholog, niezależnie od obszaru, w którym pracuje, może w pewnym momencie stanąć przed koniecznością podjęcia interwencji w kontekście przynajmniej podstawowej edukacji seksualnej. Choć w ramach studiów psychologicznych nie porusza się właściwie (poza psychologią rozwojową) zagadnień dotyczących seksualności człowieka, sfera ta jest ściśle związana z emocjonalną i psychospołeczną kondycją jednostki. Coraz większa dostępność edukatorów seksualnych pozwala na organizację prowadzonych przez nich zajęć i warsztatów w szkołach czy organizacjach młodzieżowych. Niemniej jednak z różnych powodów czasem to psycholog, zwłaszcza zatrudniony w szkole lub pracujący w innej formie z młodzieżą, staje się osobą odpowiedzialną za poruszenie zagadnień związanych z seksualnością młodych ludzi.

Po co edukować?

Edukacja seksualna bywa pojęciem kontrowersyjnym – wynika to z niezrozumienia jej założeń i celów. Według broszury WHO: „Edukacja seksualna oznacza naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Nie jest to więc nauka wyłącznie o seksie i prokreacji, ale o całości rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, o komunikacji, emocjach, budowaniu i przeżywaniu relacji oraz – w końcu – o różnych formach aktywności seksualnej człowieka.
Poniższy artykuł skupia się jednak przede wszystkim na rozmowach o inicjacji seksualnej w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Nieistotne jest, czy młodzież decyduje się na rozpoczęcie współżycia w wieku nastoletnim, czy też dużo później – błędne przekonania i wyobrażenia zbudowane przez filmy o charakterze pornograficznym mogą stanowić problem zarówno podczas inicjacji seksualnej, jak i w późniejszym życiu. Rzetelna edukacja seksualna nie namówi młodych chcących z różnych powodów zaczekać z rozpoczęciem współżycia do podjęcia aktywności seksualnej, natomiast wyposaży ogół nastolatków w wiedzę konieczną do odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do spraw związanych z seksem – czy zdecydują się na inicjację teraz, czy w przyszłości. Przez młodzież w poniższym artykule rozumie się nastolatków powyżej 13. roku życia.

Ogólne zasady edukacji seksualnej

  1. Zorientuj się, co już wiedzą
    Stan i zakres wiedzy młodzieży jest naprawdę zróżnicowany. Fakt, że budowa narządów płciowych omawiana jest na lekcjach biologii już w szkole podstawowej, nie oznacza,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI