Psychoterapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych i ich tła związanego z pozabezpiecznymi stylami przywiązania w dzieciństwie

Otwarty dostęp Narzędziownia

Jednymi z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych są zaburzenia lękowe, dla których interwencją obok farmakoterapii jest psychoterapia. W niniejszym artykule poświęcono uwagę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w oparciu o uwarunkowania powstawania tej grupy zaburzeń, jakimi są m.in. pozabezpieczne style przywiązania oraz wynikające z nich negatywne i wywołujące lęk schematy w obszarze własnej osoby, przekonań o świecie społecznym, jak również relacji z nim.

Terapia konsekwencji pozabezpiecznych stylów przywiązania, do jakich należą m.in. zaburzenia lękowe, powinna korespondować z trudnościami, jakich jednostka doświadczyła w kontakcie z opiekunem na początkowych etapach rozwoju osobniczego i na podstawie których stworzyła ona negatywny schemat własnego funkcjonowania w relacjach. W przypadku zaburzeń więzi lęk ma uspołeczniony charakter i dotyczy bezpośrednio relacji ze światem społecznym. Zatem podstawowymi obszarami budowania poczucia bezpieczeństwa u klienta będą:

 • posiadane przez niego przekonania na temat bliskości, zaufania, akceptacji, a także schematy w obszarze własnej osoby, świata społecznego oraz relacji z nim;
 • rozwijanie oraz podtrzymywanie poczucia bezpieczeństwa: praca z niekorzystnymi dla jednostki skojarzeniami, interpretacjami i schematami klienta; 
 • trening wyłapywania myśli katastroficznych oraz zniekształceń poznawczych wraz ze sposobami ich podważania i redukcji;
 • kształtowanie bezpiecznej, stabilnej i pozytywnej samooceny klienta, jego obrazu własnej osoby oraz wykorzystywania własnych mocnych stron, zasobów osobistych oraz zewnętrznych, np. okazji do nawiązywania, podtrzymywania i wzmacniania relacji interpersonalnych.

Propozycje oddziaływań terapeutycznych stosowanych w terapii zaburzeń lękowych w nurcie poznawczo-behawioralnym:

 • racjonalno-emotywna terapia A. Ellisa,
 • poznawcza terapia A. Becka,
 • metoda autoinstrukcji D. Meichenbauma,
 • koncepcja D.M. Clarka,
 • ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI