Zogniskowane wywiady grupowe jako metoda badań jakościowych w organizacji

Metody terapii

Organizacja to ludzie, a ludzie stanowią cenne źródło informacji o samej organizacji – począwszy od kultury organizacyjnej, poprzez stres w pracy, satysfakcję z zatrudnienia, specyfikę motywacji do pracy, a skończywszy na czynnikach indywidualnych świadczących o dopasowaniu człowieka do organizacji. Jak zatem owe informacje pozyskać i co zrobić, aby pozyskane dane stanowiły rzetelne źródło wiedzy na temat organizacji? Oczywiście, należy właściwie zaprojektować proces badania organizacji, w tym także zaplanować wykorzystanie metod i narzędzi badawczych, które pomogą dotrzeć do informacji wyjaśniających interesujący badacza problem.

Ilościowe i jakościowe metody badań w organizacji


Poszukiwanie informacji na temat mechanizmów zachodzących w całej organizacji to proces, któremu należy poświęcić wiele czasu i uwagi, wymagający zaangażowania większości uczestników organizacji. W takiej sytuacji warto sięgnąć po ilościowe metody badań psychologicznych. Kwestionariusze lub inwentarze stanowią reprezentację metod ilościowych w psychologii. Za pomocą kwestionariuszy psycholog może w krótkim czasie, bez ponoszenia znaczących kosztów pozyskać dane dotyczące mechanizmów zachodzących w organizacji. Zastosowanie kwestionariuszy jest możliwe także w rzeczywistości online, co ułatwia pozyskanie informacji od członków organizacji, którzy nie zawsze są dostępni w siedzibie przedsiębiorstwa. Dane te poddawane są następnie analizom statystycznym umożliwiającym zaprezentowanie ogólnej sytuacji organizacji w interesującym psychologa obszarze, np. ocena poziomu stresu wśród pracowników przedsiębiorstwa, zaufanie do organizacji, motywacja itp.

Co, jeśli jednak niezbędne jest uzyskanie precyzyjnych informacji na temat wąskich aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, mechanizmów kierujących działaniem niewielkich grup pracowników, np. działów czy departamentów, bądź pogłębienie informacji, które zostały zebrane na drodze badań kwestionariuszowych? Warto wtedy sięgnąć po metody jakościowe. Wśród metod jakościowych na szczególną uwagę zasługują zogniskowane wywiady grupowe (ang. FGI – Focus Group Interview). Zogniskowane wywiady grupowe to metoda badawcza polegająca na pozyskiwaniu informacji od osób biorących udział w dyskusji grupowej. Grupy fokusowe szeroko wykorzystywane są w badaniach marketingo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI