Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach przywiązania – przykłady użycia techniki pytań cyrkularnych

Metody terapii Otwarty dostęp

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń zaburzeń przywiązana w oparciu o teorie wyjaśniające kształtowanie się więzi. Jednocześnie autorka chce przedstawić zarys myślenia systemowego, który może być pomocny w zrozumieniu dzieci i ich rodzin oraz zgłaszanych przez nich problemów. Posłużenie się przykładami użycia techniki pytań cyrkularnych może stanowić zbiór praktycznych wskazówek do pracy z rodzinami. Terapia systemowa może być użyteczną techniką do pomocy rodzinom borykającym się z problemem zaburzenia więzi.

Systemowe rozumienie rodziny ma swój początek w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, a jego źródło odnajdujemy w ogólnej teorii systemów. Pojęcie systemów nauki społeczne zaadaptowały z nauk biologicznych. Rozwój systemowej terapii rodzin rozpoczął się wraz z zauważeniem roli, jaką pełni rodzina w funkcjonowaniu klienta. Duży wpływ na rozwój myślenia systemowego odegrali członkowie szkoły mediolańskiej: Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata (Cecchin, 1995).

W ich rozumieniu rodzina jako system posiada określoną strukturę, którą tworzą wszyscy jej członkowie, zachowując własną indywidualność. System rodzinny posiada granice zewnętrzne pomiędzy rodziną a światem zewnętrznym, jak i wewnętrzne pomiędzy członkami rodziny lub podsystemami rodzinnymi (podsystemem może być na przykład małżeństwo lub rodzeństwo). System dąży do utrzymania w nim homeostazy w taki sposób, aby się nie rozpadł. Aby granice mogły spełniać swoją funkcję, powinny być elastyczne. Gdy stają się zbyt sztywne lub rozmyte, system może nie poradzić sobie z naturalnymi zmianami następującymi w cyklu życia każdej rodziny. Zauważono, że zmiana w systemie powoduje zmianę w jednostkach, jak również zmiana w jednostce powoduje zmianę w systemie, czyli wszyscy i wszystko wpływa na cały system rodzinny.

W rodzinie widoczne są również dwa p...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI