Autor: Monika Perkowska

Psycholog dziecięcy, terapeuta rodzinny, członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz American Psychological Association. Dzieci i młodzież wraz z ich rodzicami przyjmuje w poradni „CO tam?” w Warszawie. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół integracji technik psychoterapeutycznych pomocnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zastosowanie terapii systemowej w zaburzeniach przywiązania – przykłady użycia techniki pytań cyrkularnych

Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń zaburzeń przywiązana w oparciu o teorie wyjaśniające kształtowanie się więzi. Jednocześnie autorka chce przedstawić zarys myślenia systemowego, który może być pomocny w zrozumieniu dzieci i ich rodzin oraz zgłaszanych przez nich problemów. Posłużenie się przykładami użycia techniki pytań cyrkularnych może stanowić zbiór praktycznych wskazówek do pracy z rodzinami. Terapia systemowa może być użyteczną techniką do pomocy rodzinom borykającym się z problemem zaburzenia więzi.

Czytaj więcej