Starzenie się a sprawność seksualna u mężczyzn – możliwe dysfunkcje i sposoby ich leczenia

Metody terapii

Zwiększenie liczebności osób w podeszłym wieku powoduje występowanie nowych zjawisk, często na pograniczu zdrowia i choroby. A tym samym zmusza do zwrócenia większej uwagi na cierpienie osób starszych (Parnowski, 2016). Ponadto wraz z wydłużaniem się okresu życia w zdrowiu wzrasta zainteresowanie utrzymaniem zdrowia seksualnego w późniejszych dekadach życia. W artykule poruszony został aspekt sprawności seksualnej w kontekście procesu starzenia się u mężczyzn. Omówione zostały najważniejsze obszary, od perspektywy rozwojowej po najczęstsze dysfunkcje seksualne, proces diagnostyczny i możliwości psychoterapeutyczne.

W prowadzonych badaniach wykazano, że 70% zdrowych 70-latków regularnie odbywa stosunki seksualne, a 80% mężczyzn i kobiet w wieku 60–91 lat jest aktywnych seksualnie co najmniej raz w miesiącu (Wilkins, Warnock, 2009). Badania, jak również literatura, wskazują, że większość osób starszych angażuje się w aktywności seksualne i postrzega seks jako ważną część życia. Jednocześnie należy podkreślić duży wpływ czynników biologicznych i psychospołecznych związanych ze starzeniem się na jakość i ilość aktywności seksualnej osoby starszej. Okazuje się, że zdrowie fizyczne, psychiczne, a także wcześniejszy poziom aktywności seksualnej odgrywają ważną rolę w seksualności osób starzejących się (Wilkins, Warnock, 2009).

Starzenie się – perspektywa psychologii rozwojowej

Okres późnej dorosłości następuje po latach najaktywniejszych pod względem zawodowym i społecznym. W okresie wczesnej dorosłości rozpoczyna się pracę, zakłada rodzinę, kształtuje styl życia oraz sieć kontaktów społecznych. W okresie środkowej dorosłości człowiek ma ugruntowaną pozycję zawodową i społeczną.

Zewnętrznym zdarzeniem rozpoczynającym okres późnej dorosłości jest zwykle moment przejścia na emeryturę. Człowiek wówczas zmienia sposób realizowania aktywności zawodowej lub całkowicie się z niej wycofuje. W konsekwencji zmienia się tryb życia oraz obraz własnej osoby (Janiszewska-Rain, 2005). Okres późnej dorosłości dzielony jest na trzy etapy, z których każdy ma swoją specyfikę rozwojową:

 • 60.–75. rok życia – młodsi-starsi,
 • 75.–85. rok życia – starsi-starsi,
 • po 85. roku życia – najstarsi-starsi.
   
Zmiany fizyczne w procesie starzenia się
 • osłabienie funkcji regulujących układ nerwowy i hormonalny;
 • utrata masy mięśni i kości;
 • utrata siły mięśni;
 • zwiotczenie skóry;
 • zmniejszenie szybkości przewodzenia impulsów elektrycznych;
 • zmiany w obrębie tkanek;
 • zwyrodnienia stawów, odwapnienie kości;
 • miażdżyca naczyń krwionośnych.
(Joanna Janiszewska-Rain, 2005)

Seksualność starzejących się mężczyzn

W procesie starzenia się obniża się popęd seksualny u mężczyzn, zmniejsza się zdolność do odbywania stosunków, zdolność do wytrysku, zmniejsza się potrzeba masturbacji, intensywność reakcji jest znacząco obniżona (Lenartowicz, 2013). U mężczyzn następuje obniżenie stężenia testosteronu, co ma swoje emocjonalne i fizyczne konsek...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI