Parafilie w ujęciu psychologii pozytywnej, czyli o sposobie rozmowy psychologa z klientem o seksualności bez patologizacji

Metody terapii

Przez wiele lat specjaliści pracujący z osobami zgłaszającymi trudności w podejmowaniu aktywności seksualnej prowadzili konsultacje w duchu patologizacji zachowań uznawanych odgórnie za nieprzystające do norm społecznych czy też szkodliwych dla zdrowia seksualnego lub psychicznego. Pojawiały się głosy specjalistów, żeby nie uznawać z założenia wszystkich nietypowych preferencji seksualnych za zaburzenia. Co interesujące, głosy tego rodzaju nie pojawiały się wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale również były słyszalne w Polsce dzięki Kazimierzowi Imielińskiemu.

Przykładem nietypowych zachowań seksualnych są parafilie, dawniej określane mianem „dewiacji” lub „perwersji”, czyli trwałe preferencje seksualne wyrażane w stosunku do określonego przedmiotu (fetyszu) lub konkretnego zachowania (APA, 2013). W przeszłości panowało przekonanie o istnieniu jednego modelu podejmowania aktywności seksualnej i podkreślano jednocześnie biologiczną rolę zachowań seksualnych, a więc doprowadzenie do zapłodnienia (zob. Imieliński, 1986). Wszelkie zachowania seksualne realizowane indywidualnie lub w parze, które nie powodowały zapłodnienia, były więc traktowane jako niezdrowe, dewiacyjne, wymagające interwencji klinicznej. W szczególności podkreślano „niezdrową” rolę uzyskiwania pobudzenia seksualnego w wyniku kontaktu z obiektami, które pobudzenia seksualnego zazwyczaj u ludzi nie wywołują, jak obuwie, skórzane przedmioty lub guma. Sądzono, że te odstępstwa od prawidłowego kontaktu seksualnego występują rzadko, a ich wprowadzenie w życie często utrudnia normalne kontakty seksualne. Badania naukowe prowadzone w ostatnich kilkunastu latach pozwalają nam dzisiaj stwierdzić, że nie istnieje nic bardziej mylnego od powyższych przekonań.

Co badacze mówią dzisiaj o parafiliach?

Trudne jest określenie liczby parafilii. Wydaje się, że istnieje ich kilkaset, a zakres przedmiotów lub zachowań, które mogą dla danej osoby być źródłem pobudzenia seksualnego, jest niezwykle szeroki. Przykładowo, Anil Aggrawal (2008) wymienił 547 fantazji oraz zachowań parafilicznych. Powszechny dostęp do internetu sprawił, że powstały setki tysięcy stron internetowych zrzeszających osoby o określonych preferencjach seksualnych. Dobrym przykładem jest anglojęzyczna strona FetLife, na której zarejestrowanych jest obecnie blisko dziewięć milionów użytkowników zrzeszonych w kilku tysiącach grup tematycznych. W poszczególnych tematach wymieniane są historie erotyczne dotyczące danego fetyszu, przemyślenia osób z określonymi preferencjami seksualnymi, czy też materiały audiowizualne. Jak zatem ostatnie badania dotyczące seksualności człowieka pozwoliły nam na lepsze zrozumienie osób z niewystępującymi powszechnie preferencjami se...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI