Łączność z naturą a funkcjonowanie psychiczne człowieka

Musimy pielęgnować świat przyrody, ponieważ jesteśmy jego częścią i jesteśmy od niego zależni. Sir David Attenborough

Metody terapii

Przebywając na łonie natury, odczuwamy różne emocje, zauważamy zmienne stany. W zależności od kontekstu, w jakim się znajdujemy, i specyfiki miejsca, które odwiedzamy, nasze relacje z naturą mogą sprawiać, że czujemy się szczęśliwi i radośni, zadowoleni i troskliwi lub przytłoczeni i pełni podziwu. Możemy też odczuwać dowolną mieszaninę emocji. Jednak czy bierzemy pod uwagę możliwość, że prócz dobrego samopoczucia natura może być ważna dla szerokiego spectrum zachowań w codziennym funkcjonowaniu człowieka?

Nasze połączenie z naturą

Natura służy człowiekowi, także w wymiarze zdrowia psychicznego. Jesteśmy jej częścią, a coraz większa liczba badań wskazuje, że kontakt z naturą sprzyja zdrowiu, zadowoleniu, szczęściu oraz aktywizuje zachowania prospołeczne. Nasze powinowactwo do natury jest genetyczne i głęboko zakorzenione w ewolucji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość ludzi woli rezerwować pokoje z pięknym widokiem na las, jezioro, łąkę czy góry? Dlaczego pacjenci, którzy mają naturalny widok z łóżka szpitalnego, wracają do zdrowia wcześniej niż inni? Albo dlaczego zdarza się, że gdy stres uniemożliwia racjonalne funkcjonowanie i umysł skupiony jest tylko wokół tego, co trudne, tęsknimy za chwilami spędzonymi w naturze? Żyjemy w świecie stworzonym przez ludzi, gdzie łatwo jest przeoczyć i zapomnieć o zakorzenieniu w naturze, jednak to znajomość swojego miejsca w naturze może przyczynić się do poczucia sensu i radości życia. Zrozumienie i zwiększenie związku z naturą wiąże się ze wzmożonymi zachowaniami w celu ochrony przyrody, jak również z naszym własnym dobrostanem. 
Badania pokazują, że zwykłe przebywanie w otoczeniu przyrody jest dobre dla naszego zdrowia i samopoczucia. Coraz więcej badań pokazuje, że korzyści wynikające z poczucia więzi z naturą są korzystne dla zdrowia. Łączność z naturą jest przyjętym konstruktem psychologicznym (ang. nature connection), który opisuje realizację naszego wspólnego miejsca w naturze. Połączenie z naturą obejmuje także naszą reakcję emocjonalną, przekonania, postawy i zachowania wobec natury. Połączenie z naturą pomaga nam czuć się dobrze i dobrze funkcjonować, ale dodatkowo wiąże się z większą satysfakcją życiową, niższym lękiem, poprawą witalności, znaczeniem, szczęściem, kreatywnością, zachowaniami prospołecznymi i proprzyrodniczymi. Badania wykazały również, że uważność pośredniczy pomiędzy związkiem natury a dobrostanem (Gordon, Shonin, Richardson, 2018).
Dr Miles Richardson, który założył i kieruje grupą badawczą ds. przyrody przy Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii, prowadzi badania koncentrujące się na zrozumieniu i zwiększeniu związku z naturą. Jedną ze stosowanych interwencji w celu poprawy połączenia z naturą jest dostrzeganie trzech dobrych rzeczy w przyrodzie. To proste badanie pokazało, że zauważanie i zapisywanie własnych obserwacji każdego dnia przez tydzień, doprowadziło do długotrwałego wzrostu połączenia z naturą, a ten z kolei związany był z poprawą zdrowia psychicznego (Richardson, Sheffield, 2017).

Trzy dobre rzeczy w naturze

Każdego dnia zatrzymaj się, zauważ i zapisz trzy dobr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI