Dwa narzędzia coachingowe, które wykorzystasz w prowadzeniu rozmów w trudnych czasach

Otwarty dostęp

Obecne czasy weryfikują wiele i stają się jeszcze bardziej wymagające. Trudności, z którymi mierzyliśmy się wcześniej stają się jeszcze silniejsze i bardziej odczuwalne. Prowadzenie konstruktywnych rozmów, poszukiwanie rozumienia czy też szukanie konsensusu w momencie dużych zmian jest niezwykle potrzebne.

Świat VUCA, czyli świat niepewności, złożoności, niejednoznaczności powoduje, że otoczeni jesteśmy dużą ilością emocji. Dookoła wiele jest strachu, złości, frustracji, lęku, smutku, niepewności, wstydu. Prowadzenie rozmów z innymi często staje się dużym wyzwaniem. Powodem są emocje i umiejętność radzenia sobie zarówno z emocjami własnymi, jak i współrozmówców.

Dodatkowym elementem utrudniającym nasz kontakt z drugą osobą jest sposób komunikacji. W ostatnim czasie wiele rozmów odbywa się przez nowe kanały, dużo rozmawiamy on-line, gdzie utrudniona lub też inna jest umiejętność budowania relacji, odczuwania i bycia w kontakcie z drugim człowiekiem.

Narzędzia i kompetencje coachingowe, które wspierają prowadzenie rozmów

To wszystko sprawia, że warto rozwijać i wykorzystywać nowe umiejętności. Profesjonalny coaching, narzędzia i kompetencje coachingowe wspierają nas w prowadzeniu rozmów za sprawą przede wszystkim następujących umiejętności:

 • słuchanie, w tym otwieranie się, uruchamianie ciekawości współrozmówcy,
 • zadawanie otwartych pytań,
 • zadanie pytań pogłębiających w kierunku poszukiwania sedna,
 • zapraszanie siebie i innych do przyglądania się różnym perspektywom tych samych sytuacji,
 • radzenie sobie z emocjami własnymi i innych,
 • uważność i obecność,
 • czerpanie informacji z różnych przestrzeni, inteligencji.

Ucząc się profesjonalnego coachingu, nie tylko uczymy się nowego zawodu, ale przede wszystkim zdobywamy umiejętności, które w codziennym życiu zawodowym i prywatnym wspierają nas w wielu sytuacjach.

Wykorzystanie narzędzi w praktyce

Co zatem zrobić, aby wykorzystać te umiejętności w rozmowie? To, co często jest trudnością w prowadzeniu rozmowy to fakt, że nie do końca rozumiemy siebie nawzajem. Często nie wiemy, o co chodzi drugiej stronie, ale jak się dobrze przyjrzeć to okazuje się, że my również mamy trudności w precyzyjnym określeniu tego, co jest wyzwaniem w tej sytuacji.

Pytania doprecyzowujące – o co pytać by mieć więcej jasności

Podczas rozmowy warto zatrzymać się na chwilę lub jeszcze przed rozmową zastanowić się nad poniższymi pytaniami:

 • Co jest wyzwaniem w tej sytuacji?
 • Na jakie ważne pytanie szukam odpowiedzi?
 • Czego potrzebuję od tej sytuacji?
 • O co chodzi w tej sytuacji?  

Doprecyzowanie własnych potrzeb względem sytuacji daje nam znacznie więcej jasności, pozwala być  precyzyjnym i mówić tak, że druga strona lepiej nas rozumie. Te pytania mogą być pomocne również w prowadzeniu rozmów z drugą osobą, którą to my próbujemy zrozumieć, ale poprzez mnogość wątków trudno nam określić sedno.

Intencja – pytania pomagające w jej formułowaniu

Drugim elementem, który można zastosować w prowadzeniu rozmów to ujawnienie intencji. Mówienie o tym, z jaką intencją coś robię, po co to mówię, co stoi za tym, o czym teraz rozmawiamy – wspiera drugą stronę w lepszym rozumieniu. Jednak by móc to ujawnić warto też sobie pomóc, aby precyzyjne się wypowiedzieć. W określaniu intencji może wspierać odpowiedź na następujące pytanie:

Jaką przyszłość chcę zbudować?

Praca z tym pytaniem może być wzmocniona poprzez użycie wizualizacji. Warto przenieść się w przyszłość i postarać się ją zobaczyć nie tylko z poziomu obrazu, ale też słuchu i czucia oraz przetworzyć informacje, które do nas napływają. 

Wprowadzenie tych narzędzi to dobry start do rozmowy. Pozwala nam nabrać precyzji w tym, o czym chcemy rozmawiać. Te pytania i taka praca może być też pomocna dla drugiej strony. Warto wspomóc rozmówcę w doprecyzowaniu tego, co my słyszymy, aby lepiej rozumieć i odnieść się do treści. Pracę z powyższymi pytaniami możemy zastosować również jako formę przygotowania się do ważnej dla nas rozmowy. Prowadzenie dyskusji w sposób konstruktywny to często duże wyzwanie, ale wprowadzenie na stałe zmian w tym zakresie pozwala nam spokojniej, pewniej i bardziej klarownie wypowiadać się, dając komfort nawet w trudnych sytuacjach. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w codziennym życiu pozwala nam budować lepszą jakość własnego życia i relacji, które w nim zachodzą.

 

Autor: Izabela Kluzek-Kot - Certyfikowany Coach ICF, ekspert z zakresu transformacji kultury organizacyjnej, kierownik studiów podyplomowych Studium coachingu w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Prowadzi szkolenia, warsztaty i power speach z zakresu przywództwa. Fascynuje się nowymi formami i nurtami zarządzania. Prowadzi projekty transformacyjne, rozwojowe i doradcze, wspomagając organizacje w tworzeniu nowoczesnego miejsca pracy.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI