Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anna Brytek-Matera

prof. Uniwersytetu SWPS psycholog, terapeuta. Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Rządu Francuskiego. Autorka ponad 80 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz