Autor: Anna Brytek-Matera

prof. Uniwersytetu SWPS psycholog, terapeuta. Zajmuje się problematyką zaburzeń odżywiania, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała i własnej cielesności w kontekście zdrowia i choroby. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Rządu Francuskiego. Autorka ponad 80 oryginalnych prac naukowych z zakresu psychologii jedzenia. Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Restrykcje żywieniowe i ich konsekwencje

Od kilku dekad naukowcy starają się wyjaśnić zachowania i wzorce żywieniowe osób, które mają nawyk kontroli masy ciała. Niniejszy artykuł przybliża motywacje klientów do stosowania restrykcji żywieniowych.

Czytaj więcej

Podejście poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z zaburzeniami odżywiania

Terapia poznawczo-behawioralna dotyczy identyfikowania negatywnych przekonań i zastępowania ich racjonalnymi i realistycznymi. Modyfikacja sposobu myślenia pociąga za sobą zmianę w sferze emocji i co za tym idzie również zmianę zachowania. Również zmiana zachowania może sprzyjać modyfikacji funkcji poznawczych.

Czytaj więcej

Jedzenie emocjonalne

Zarówno emocje negatywne, jak i pozytywne wpływają na (nadmierną) ilość spożywanego jedzenia. Emocje różniące się intensywnością oddziaływują na zachowania żywieniowe.Jedzenie emocjonalne może być sposobem regulacji emocji. Mózg i jelita współpracują ze sobą i mają ogromny wpływ na nastrój człowieka i jego stan psychiczny.

Czytaj więcej