Rehabilitacja neuropoznawcza w kontekście zmian zachowania u pacjenta po wypadku komunikacyjnym

Metody terapii

Wypadki komunikacyjne są częstą przyczyną urazów głowy i hospitalizacji na oddziałach neurologicznych oraz neurochirurgicznych. Każdego roku ponad 2 tys. osób ginie w wypadkach komunikacyjnych (www.policja.pl), natomiast liczba rannych jest szacunkowo około 10 razy wyższa (Dziubiński i in., 2018).

Wśród licznych urazów, jakie może doznać osoba ranna, np. w wypadku samochodowym czy motocyklowym, urazy głowy, tzw. urazy czaszkowo-mózgowe stanowią znaczny procent ich powikłań lub następstw. Znaczna część wypadków związana jest z niegroźnymi urazami w postaci wstrząśnienia mózgu, natomiast grupa osób doświadcza poważniejszych urazów w postaci stłuczenia mózgu, krwiaków mózgowych czy otwartych złamań kości czaszki, które mogą przyczyniać się do rozwoju niepełnosprawności zarówno fizycznej, jak i poznawczej.

Najczęstsze rodzaje urazów czaszkowo-mózgowych

Wstrząśnienie mózgu – stosunkowo łagodna postać urazu, związana z silnym uderzeniem w głowę, często bez poważnych, długotrwałych konsekwencji neurologicznych.
Stłuczenie mózgu – stan, w którym dochodzi do wewnętrznego urazu mózgu w wyniku działania dużej siły, przemieszczenia się mózgu w jamie czaszki i ranienia o ostre krawędzie w czaszce. Nierzadko powikłane obrzękiem mózgu.
Krwiaki wewnątrzczaszkowe – zwykle poważny stan uszkodzenia naczyń mózgowych po urazie mózgu, nierzadko wymagający interwencji neurochirurgicznej.
Otwarte urazy i złamania kości czaszki – stan charakteryzujący się złamaniem kości czaszki z możliwością wbijania się ich w tkankę mózgową i uszkadzaniem jej, jak również sytuacja, w której mózg po urazie ma bezpośredni kontakt ze środowiskiem zewnętrznym (https://podyplomie.pl/neurologia/20561,urazy-czaszkowo-mozgowe).

Konsekwencje neuropsychologiczne urazów czaszkowo-mózgowych

Mózg jest bardzo wrażliwym narządem, który – mimo rozbudowanej biologicznie ochronie (włosy, skóra, kości czaszki, opony mózgowo-rdzeniowe, płyn mózgowo-rdzeniowy) – może ulec trwałemu uszkodzeniu przy odpowiednio mocno działającej na niego sile. Uraz mózgu w wyniku wypadku drogowego, szczególnie gdy dochodzi do uderzenia z przodu głowy, nierzadko doprowadza do zmian w obrębie płatów czo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI