Genogram jako narzędzie pomocnicze w analizie stylów przywiązania w terapii par z problemem seksuologicznym

Metody terapii

Niezależnie od myśli, którą kierujemy się w swojej pracy jako terapeuci, niezależnie od teorii, w świetle której postrzegamy klienta i jego świat, niezależnie od narzędzi, jakie wykorzystujemy w swojej pracy psychologicznej i terapeutycznej, użyteczne jest zapoznawanie się z dobrobytem wiedzy i nauki, które mogą się stać niejednokrotnie inspiracją i drogą, jaką poprowadzimy relacje z klientem.

Pracując z parami nad ich problemami życia codziennego, w tym problemami seksualnymi, terapeuta systemowy zazwyczaj zastanawia się, jaki dana para tworzy system, jaki typ relacji reprezentuje lub jaką opowieść niesie za sobą z pokolenia na pokolenie. Obszar seksualny bywa płaszczyzną pokazującą, co w relacji się dzieje, jaki przekaz niesie dana historia. Niezależnie więc, po jakie narzędzia sięgniemy i do jakiej wizji pracy zaprosimy swoich klientów, dobrze jest poszerzać swój światopogląd o różne rozumowanie świata i wykorzystywać różne źródła pogłębienia wiedzy o świecie klienta. Wiedzę tę możemy wykorzystywać wtedy, kiedy mamy świadomość, jaki jest tego cel i gdy mamy poczucie, że będzie to dla całego systemu użyteczne.

Pracując z problematyką seksuologiczną i mając na uwadze dysfunkcje seksualne, terapeuta niejednokrotnie sięga po pracę z całym systemem, czyli mowa tutaj o pracy z parą. Czasem na pierwszej wizycie pojawia się jedna ze stron, której problem dotyka bezpośrednio, a innym razem pojawia się od razu para. Warto jednak pamiętać, że problem seksuologiczny zawsze dotyczy obojga, nawet jeśli bardziej dotyka jednej ze stron. To, czy praca będzie koncentrowała się na parze, czy na podejściu indywidualnym, bywa zależne od wielu czynników.

Od wielu lat style przywiązania i sfera seksualna człowieka pozostają w obszarze badań naukowych, określając ich wspólną zależność i wpływ. Zatem jedną z możliwości przyglądania się przyczynom i charakterystyce relacji, również tej seksuologicznej, jest zapoznanie się ze stylami przywiązania, jakimi cechują się osoby będące w związku. Oczywiście zawsze możemy sięgać po standardowe metody badania, jakimi jest wywiad lub po prostu kwestionariusz. Jednak uważam, że użyteczne jest sięganie po takie techniki, dzięki którym będziemy mogli zobaczyć dane zagadnienie w szerszym kontekście. Do takiej formy pracy zaprasza wcześniej wspomniany genogram rodziny. Zanim jednak przejdziemy do samego narzędzia, warto osadzić się trochę w teorii, która przybliży nas do tematu stylów pr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI