Cyfrowy terapeutyk na receptę?

Otwarty dostęp Artykuł sponsorowany

Cyfrowa przestrzeń błyskawicznie wkracza do gabinetów terapeutów. Wizyty online od czasów pandemii stały się standardem, mimo początkowego sceptycyzmu. Przed nami kolejna cyfrowa rewolucja — tym razem połączy pracę specjalistów z aplikacjami mobilnymi dla pacjentów. Przebadane i certyfikowane aplikacje mogą demokratyzować dostęp do opieki, przyspieszać efekty leczenia, a także zwiększać świadomość profilaktyki. Już dziś w niektórych krajach aplikacje są refundowane w ramach recept.

Czy wiesz już czym jest DTx?

Cyfrowe terapeutyki (DTx - digital therapeutics) uznawane są za rozwiązanie przyszłości. To dostarczanie pacjentom opartych na dowodach interwencji terapeutycznych, które są sterowane oprogramowaniem, w celu zapobiegania, zarządzania lub leczenia zaburzenia, lub choroby medycznej. Wykorzystywane są niezależnie albo w połączeniu z innymi terapiami czy lekami.

Takie rozwiązania działają w dużej skali, a ich efekty są łatwo mierzalne. Przykładowo rozwiązania firmy SilverCloud Health w randomizowanych badaniach kontrolnych pomogły 60% pacjentów z depresją i 50% ze zdiagnozowanym lękiem osiągnąć kryteria powrotu do zdrowia już w ciągu 3 miesięcy.

Cyfrowy terapeutyk na receptę? Czy także w Polsce?

Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i psychiatryczną tylko rośnie, a dostępność specjalistów ma swoje ograniczenia. Zapewnienie podstawowej opieki wszystkim osobom, które jej potrzebują, powinno być priorytetem. Jednak droga do włączania cyfrowych terapeutyków w proces leczenia wiedzie przez liczne badania potwierdzające ich skuteczność.

Poza USA pionierem na tym polu są Niemcy, gdzie od 2 lat w ramach procedury DiGA1 aplikacje wsparcia zdrowia psychicznego są przepisywane na receptę przez lekarzy lub psychoterapeutów i refundowane państwowo oraz prywatnie. Takie rozwiązania istnieją także w Belgii i Francji, a kolejne kraje pracują nad podobnymi systemami.

Aplikacja Mindy od początku testuje wewnętrznie skuteczność treści, które tworzone są przez zespół specjalistów. Jeszcze w tym roku ruszą oficjalne badania koordynowane przez naukowców jednego z polskich uniwersytetów. Zweryfikują skuteczność interwencji poprzez treści dostępne w Mindy oraz zmierzą wpływ pracy z aplikacją na wskaźniki zdrowia psychicznego.

Jesteś specjalistą i szukasz wsparcia dla swoich klientów?

Psychoterapeuci coraz częściej wskazują, że niełatwo jest znaleźć rzetelnie przygotowane materiały, które jednocześnie są atrakcyjne i angażujące dla ich klientów.

Jednym z rozwiązań jest aplikacja Mindy z ponad 1000 treści z obszaru psychoedukacji, ćwiczeń CBT, medytacji, ćwiczeń oddechowych, technik relaksacyjnych czy wsparcia snu. Materiały przygotowane są przez zespół ponad 40 psychoterapeutów, wykładowców akademickich i trenerów uważności. W dbaniu o zdrowie psychiczne niezwykle ważne są systematyczność i zaangażowanie, dlatego treści przygotowane są w taki sposób, aby praca własna była jak najbardziej przyjazna, a motywacja — jak największa.

Więcej o Mindy przeczytasz na stronie: https://www.mindyapp.com/specjalisci?utm_source=psychwpraktyce&utm_medium=art

 

 

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI