Autor: Paulina Klukowska

Psycholog, psychoterapeutka, praktyk uważności i współczucia (mindfulness & compassion), członek PTTPB – Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralej oraz EABCT – The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, autorka projektu społecznego #MindLajf – skupionego wokół mindfulness – uważnej obecności, organizatorka Jesieni Mindfulness 2019 – promującej społeczny wymiar uważności i przewagi współpracy nad rywalizacją, założycielka społeczności ‘CBT Polska’ – przestrzeni w social mediach służącej wymianie informacji nt. nurtu pozn – beh. Swoją wiedzę i praktykę medytacyjną zdobywała i pogłębia m.in. w Counselling Therapy Centre w Sydney w Australii, Sydney Buddhist Centre- Triratna Buddhist Community w Australii, Kwantum – Training Mindfulness Coaching, Europejskim Instytucie Psychologii i Psychoterapii, The Mind Institute oraz w ramach praktyk i nauk skupionych głównie wokół wczesnej tradycji buddyjskiej Theravādy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Założyła Pracownię Psychoterapii i Rozwoju Osobistego – PPiRO i na co dzień towarzyszy innym w zmianie, w ramach procesów: terapeutycznych trzeciej fali CBT oraz uważności i współczucia.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Praktyka uważności i współczucia w terapii bólu i cierpienia

Cierpienie jest powszechnym w świecie ludzkim fenomenem oraz szerokim wyzwaniem, które dotyka najgłębszych przeżyć istoty ludzkiej. Cierpieniem określa się negatywny stan psychiczny bądź fizyczny i emocjonalny bardzo często doświadczany jako ból (fizyczny) lub nieprzyjemne doznanie. Ból jest dzielony przez człowieka niemal z całym światem zwierzęcym, 
ale cierpienie sięga dalej, do tajemnicy ludzkiego ducha.
Bożena Witek, Adam Kołątaj 

Czytaj więcej