Autor: Monika Stroińska

gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier 3, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Specjalizuje się w niefarmakologicznych terapiach zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z zaburzeniami neuropoznawczymi, www.centrum-montessori-senior.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trening orientacji w rzeczywistości w pracy z osobą starszą z zaburzeniami neuropoznawczymi w nurcie metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®

W przebiegu zaburzeń neuropoznawczych następują pogłębiające się trudności poznawcze. Stopniowa utrata pamięci, mowy, funkcji uwagi, zdolności uczenia się powoduje dezorientację (Byczewska-Konieczny, 2017). Trudności w orientacji w przestrzeni, w czasie oraz w stosunku do własnej osoby poważnie wpływają na jakość życia i samodzielność seniora, a nierzadko wywołują trudne dla otoczenia zachowania reaktywne (Moniz-Cook, Stokes i Agar, 2003). Trening orientacji w rzeczywistości ma na celu wspomóc osobę doświadczającą trudności w orientacji. W poniższym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z treningiem orientacji w rzeczywistości w nurcie metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®.

Czytaj więcej