Autor: Ewa Orlińska

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany trener Metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®. Propagator niefarmakologicznych metod pracy z seniorami z zaburzeniami neuropoznawczymi. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje z seniorami w domu pomocy społecznej. Autorka książki List do Opiekuna. Przewodnik dla opiekunów osób z demencją.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trening orientacji w rzeczywistości w pracy z osobą starszą z zaburzeniami neuropoznawczymi w nurcie metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®

W przebiegu zaburzeń neuropoznawczych następują pogłębiające się trudności poznawcze. Stopniowa utrata pamięci, mowy, funkcji uwagi, zdolności uczenia się powoduje dezorientację (Byczewska-Konieczny, 2017). Trudności w orientacji w przestrzeni, w czasie oraz w stosunku do własnej osoby poważnie wpływają na jakość życia i samodzielność seniora, a nierzadko wywołują trudne dla otoczenia zachowania reaktywne (Moniz-Cook, Stokes i Agar, 2003). Trening orientacji w rzeczywistości ma na celu wspomóc osobę doświadczającą trudności w orientacji. W poniższym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z treningiem orientacji w rzeczywistości w nurcie metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®.

Czytaj więcej