Autor: Błażej Karwat

dr n. o zdr.; psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, psychoterapeuta systemowo-psychodynamiczny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji. W ramach prywatnej praktyki psychologicznej zajmuje się prowadzeniem psychoterapii, diagnozą psychologiczną, ekspertyzami prywatnymi w sprawach sądowych. Z wymiarem sprawiedliwości związany od 2004 r. 
jako rodzinny kurator zawodowy, od 2008 r. jako biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, obecnie biegły ad hoc. Prowadzi zajęcia z psychologii sądowej dla studentów psychologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Praca z odległymi konsekwencjami ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego

Celem artykułu jest przedstawienie przypadku klinicznego pacjenta z zespołem amnestycznym po urazie czaszkowo-mózgowym, diagnozowanego po jedenastu latach od urazu. Zawarto w nim zwięzłe informacje dotyczące wypadku, leczenia oraz aktualnego badania neuropsychologicznego. Pacjent zgłoszony do badania w związku z wątpliwościami komisji orzekającej o niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Jakie są procedury wysłuchania dzieci w postępowaniu cywilnym?

Według Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA, 2017) każdego roku 2,5 mln dzieci jest angażowanych w postępowania sądowe w UE. Udział dzieci jest kluczowy, na co wskazują zapisy prawa międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Zapewnienie przyjaznych warunków podczas wysłuchania w sprawach cywilnych jest istotne dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Niezbędne jest, aby dzieci uczestniczące w wysłuchaniu czuły się bezpieczne i szanowane, a także aby minimalizować stres i ryzyko ich wtórnej traumatyzacji.

Czytaj więcej