Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

Artykuł sponsorowany

Mutyzm wybiórczy jest rozpoznaniem, które długo budziło niepokój, a czasami nawet bezradność wśród specjalistów. Przez wiele lat brakowało literatury oraz szkoleń, przygotowujących do procesu diagnozy oraz zaplanowania oddziaływań terapeutycznych.

Zaburzenie spowite było (a może nadal jest?) aurą tajemniczości oraz mentliku niezrozumienia, swego rodzaju tabu wynikającego przede wszystkim z braku dostępu do rzetelnej wiedzy. Traktowanie mutyzmu wybiórczego chociażby jako zaburzenia mowy, rozmydlało powagę oraz prawdziwą naturę tego zaburzenia. Od niedawna jednak mamy dostępną klasyfikację ICD-11, która nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego, czym jest mutyzm wybiórczy. Zaburzenie to znajduje się obecnie w kategorii, w której zawsze być powinno, czyli zaburzeń lękowych. Poniżej kryteria mutyzmu wybiórczego według ICD-11, czyli międzynarodowej klasyfikacji chorób, powołanej przez Światową Organizację Zdrowia WHO.

  • Konsekwentna wybiórczość w mówieniu, polegająca na tym, że dziecko wy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI