Autor: Zbigniew Tarkowski

Prof. zw. dr hab., jest kierownikiem Zakładu Patologii i Rehabilitacji Mowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie psychopatologii mowy. Jest czynnym terapeutą oraz autorem wielu monografii i artykułów opublikowanych w wielu językach. Ostatnio wydał trzy monografie: Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, (2016), Patologia mowy (2017) oraz A New Approach to Stuttering: Diagnosis and Therapy (2017). Ta ostatnia pozycja jest pierwszą książką polskiego psychopatologa mowy wydaną na rynku amerykańskim.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mutyzm wybiórczy

Po modzie na autyzm przyszła moda na mutyzm selektywny. Nie jest on odkryciem ostatnich lat, choć współcześnie obserwuje się natężenie problemu. Kryteria rozpoznawania mutyzmu wybiórczego, którymi dysponujemy, są niejednoznaczne, płynne, w efekcie – można popełniać błędy diagnostyczne, które prowadzą do zawyżania statystyk.
 

Czytaj więcej