Autor: Zbigniew Ejchost

absolwent Uniwersytetu im. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną w Warszawie. Magister Studiów nad Rodziną w zakresie psychologii rodziny. Certyfikowany psychoterapeuta w Terapii Systemowej, trener umiejętności prospołecznych, mediator sądowy w sądzie rodzinnym, wieloletni pracownik ośrodka adopcyjnego oraz Domu Samotnej Matki, prowadzi poradnię dla dorosłych adoptowanych. Współorganizator zjazdów rodzin adopcyjnych. Aktualnie prowadzi samodzielną praktykę psychoterapeutyczną. Współautor i trener programu szkoleniowego dla kandydatów do przysposobienia dziecka: „Bezpieczny Port”. Współautor i trener programu szkoleniowego dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej „Bezpieczna Przystań”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Przygotowanie rodzin do procesu adopcyjnego

W opinii większości społeczeństwa procedury adopcyjne są żmudne, trudne i ciężkie do udźwignięcia. Rodzice adopcyjni postrzegani są jako odważni, ale i w pewnym stopniu szaleni.

Czytaj więcej