Autor: Ram B. Singh

prof., Konsultant Neurokardiologii w Szpitalu i Ośrodku Badawczym Halberga w Moradabad (Indie). Redaktor „World Heart Journal” (Światowe Czasopismo Kardiologiczne), www.novapublishers.com (USA) i honorowy współpracownik Halberg Chronobiology Centre (Ośrodek Chronobiologii Halberga) Uniwersytetu w Minnesocie w Minneapolis (USA). Prezes Instytutu Tsim Tsoum w Krakowie (Polska). Członek Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, były przewodniczący i założyciel Indian Society of Hypertension (Hinduskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), International College of Cardiology (Międzynarodowa Uczelnia Kardiologiczna) i International College of Nutrition (Międzynarodowa Uczelnia Nauk o Żywieniu). Uczestniczył w ponad 550 pracach badawczych w czasopismach recenzowanych, cytowany ponad 4000 razy. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czy dziesięć wskazówek Buddy może wpływać na zmianę zachowań człowieka i zapobiegać jego zachorowaniu na choroby przewlekłe?

Coraz częściej w krajach Zachodu do codziennych praktyk terapeutycznych i profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka włączane są praktyki lecznicze Wschodu. Artykuł kardiologa prof. Rama B. Singha z Indii jest interesującym przykładem na to, że także w tym zakresie prowadzone są badania i upowszechniane wyniki, które uwzględniają znaczenie aspektów medytacyjnych/religijnych dla funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza dla jego zdrowia.

Czytaj więcej