Autor: Maria Kaźmierczak

dr hab. prof. nadzw. UG; psycholog, profesor w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad zagadnieniem empatii, współautorka Skali Wrażliwości Empatycznej. Zainteresowania naukowe koncentruje również wokół problematyki relacji w rodzinie, roli osobowości i różnic indywidualnych dla jakości relacji interpersonalnych oraz zagadnienia kobiecości i męskości. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, w tym trzech monografii: Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa (2015), Oblicza empatii w relacjach małżeńskich. Perspektywa Psychologiczna (2008) i Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania (2012).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Z empatią przez życie – ku dojrzałej współzależności w relacjach rodzinnych

Rozważając pochodzenie terminu „empatia”, kierujemy naszą uwagę ku emocjom, a zwłaszcza ku cierpieniu. Zrozumiałym jest zatem to, że psychologia analizuje znaczenie empatii w kryzysach życiowych. Empatia jednak ma różne wymiary, a więc i wieloaspektowe znaczenie dla kształtowania i przebiegu relacji w życiu codziennym, począwszy od etapu dzieciństwa. Dlatego powstaje pytanie o to, jakie emocjonalne nagrody i koszty niosą za sobą różne sposoby empatyzowania dla osób poruszających się w sieci relacji społecznych – a szczególnie tych bliskich, romantycznych czy rodzinnych – kiedy balansują między emocjonalną współzależnością a dystansem.

Czytaj więcej