Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Łukasz Prochwicz

psycholog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zbierał, pracując oraz odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Pracuje w Fundacji SCOLAR od 2014 r.. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz