Autor: Łukasz Prochwicz

psycholog, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych: Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS; wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zbierał, pracując oraz odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej oraz innych placówkach. Pracuje w Fundacji SCOLAR od 2014 r.. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto prowadzi treningi umiejętności społecznych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dlaczego SAZ?

Stosowana analiza zachowania to podejście naukowe umożliwiające rozumienie różnych zachowań. Wykorzystuje ona wieloletnie doświadczenia, liczne badania, teorie i zasady dotyczące zachowań rozumianych bardzo szeroko – nie tylko jako te, które wiążą się z osobami ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej