Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Katarzyna Tomsia

dr n. społ.; absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja: psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), psycholog w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją w Krakowie; związana zawodowo również z Ośrodkiem Adopcyjnym Pro-Familia; prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju; współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia dotyczące m.in. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej oraz pieczy zastępczej nad dziećmi.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz