Autor: Katarzyna Tomsia

dr n. społ.; absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja: psychologia edukacyjna, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży), psycholog w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją w Krakowie; związana zawodowo również z Ośrodkiem Adopcyjnym Pro-Familia; prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju; współpracuje z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia dotyczące m.in. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej oraz pieczy zastępczej nad dziećmi.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

Rozwój językowy dziecka jest jednym z najbardziej złożonych zjawisk, również z perspektywy psychologicznej i odnosi się do wszystkich sfer funkcjonowania człowieka – poznawczej, społeczno--emocjonalnej, a nawet ruchowej. Trudności w posługiwaniu się mową bierną i czynną mogą stanowić wyraz rozmaitych nieprawidłowości, ale też mogą powodować pojawianie się problemów wtórnych. Ze względu na złożony charakter procesu nabywania języka, szczególnie istotna na każdym etapie diagnozy i terapii dziecka jest współpraca zespołów interdyscyplinarnych.

Czytaj więcej