Autor: Joanna Serwińska

Pedagog specjalny, terapeutka neurorozwojowa, terapeutka TSR, INPP, MNRI w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Autorka polisensorycznego programu terapeutycznego „SensoPaka”. Publikuje na łamach „Newsweek Psychologia”, „Kosmos dla Dorosłych” oraz w branżowych pismach związanych z terapią osób z wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na co dzień w ramach prywatnej praktyki prowadzi terapie dzieci z niedojrzałością neurorozwojową oraz terapie rodzin w paradygmacie więzi, szkoli specjalistów oraz rodziców, w szkole podstawowej prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Umów wizytę online z autorką na portalu Zaufany Terapeuta.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia więzi u adoptowanej dziewczynki z orzeczoną niepełnosprawnością

Wsparcie, jakie otrzymują dzieci adopcyjne w Polsce, jest niejednorodne i zależy od miejsca zamieszkania dziecka, pracy ośrodka adopcyjnego oraz dostępności specjalistów. Poniżej znajduje się pogłębiony opis przypadku oraz analiza dobrych praktyk zastosowanych w sytuacji dziewczynki zaadoptowanej około trzeciego roku życia. Pozwala to prześledzić proces terapeutyczny prowadzony przez rodziców adopcyjnych ściśle współpracujących z terapeutami więzi.

Czytaj więcej