Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Hubert Czupała

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz Szkoły Psychoterapii CBT EDU w Warszawie. Jest psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i przewodniczącym polskiego oddziału Association for Contextual Behavioral Science. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów, warsztaty wspierania umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz