Autor: Hubert Czupała

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji oraz Szkoły Psychoterapii CBT EDU w Warszawie. Jest psychoterapeutą, wykładowcą akademickim i przewodniczącym polskiego oddziału Association for Contextual Behavioral Science. W pracy klinicznej i naukowej specjalizuje się w nowych formach terapii opartych na dowodach naukowych. Kieruje pracą zespołu Ośrodka Terapii Poznawczych i Behawioralnych w Poznaniu. Prowadzi szkolenia zawodowe dla specjalistów, warsztaty wspierania umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz realizuje projekty edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Czy trudny czas dojrzewania to problem współczesnych nastolatków, czy dar, któremu zawdzięczamy ewolucję ludzkości?

DNA – kwas dezoksyrybonukleinowy jest podstawowym budulcem naszego ciała. Jest też odpowiedzialny za różnorodność, selekcję i dziedziczenie określonych cech. Dzięki temu nasz gatunek posiada umiejętności dostosowania się do warunków środowiskowych, co jest kluczowym elementem tego, co nazywamy ewolucją.

Czytaj więcej