Autor: Hatim A Omar

M.D.; Adolescent Medicine and Young Parent Programs, Kentucky Clinic, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, United States of America, Adolescent Health Unit (AHU).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Seksualność nastolatków

Seksualność człowieka jest zjawiskiem złożonym, obejmującym interakcje w zakresie płci biologicznej, podstawowej świadomości płci i ról płciowych danej osoby. Pomyślne przechodzenie przez normalne etapy rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży jest istotne, ponieważ umożliwia optymalne osiągnięęcie satysfakcjonującego życia w dorosłości.

Czytaj więcej