Autor: Ewa Karabanowicz

dr, psycholog i pedagog specjalny, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje również z Kliniką Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Depresja w schizofrenii. Kliniczne aspekty diagnozy

Schizofrenia jest zaliczana do psychoz endogennych, co oznacza, że mechanizmy patogenetyczne są umiejscowione wewnątrz organizmu. Obraz kliniczny tej choroby jest niezwykle zróżnicowany. Objawy psychopatologiczne mogą się zmieniać wraz z długością choroby (Lieberman, Stroup, Perkins, 2006). Z uwagi na ich różnorodność oraz zmienną dynamikę przebiegu i niepewne rokowanie nadal stanowi wyzwanie dla klinicystów i badaczy (Cierpiałkowska, 2013). Najogólniej mówiąc, do jej podstawowych objawów należą zaburzenia myślenia i spostrzegania, dezorganizacja mowy i zachowania oraz niedostosowany i spłycony afekt (ICD-10, 2000). Jednym z istotnych symptomów psychopatologicznych w przebiegu psychoz są również zaburzenia nastroju – z drugiej strony w zaburzeniach depresyjnych też mogą być obecne zaburzenia psychotyczne

Czytaj więcej