Autor: Bartosz Malak

trener, naukowiec, dietetyk. Założyciel Instytutu Sportu i Nauki w Poznaniu. Trener i wychowawca młodzieży w klubie podnoszenia ciężarów GTA Chrobry oraz trener i dietetyk grupy weteranów lekkiej atletyki specjalizujących się w biegach długich i przeszkodowych reprezentujących ISiN. W porozumieniu z trenerami innych specjalności (Remigiuszem Wojdanowiczem i Michałem Bigajem) opracowuje strategię nabywania wyspecjalizowanych umiejętności ruchowych przez dzieci i młodzież w wieloletnim procesie szkolenia sportowego opartym o rozwój biologiczny dziecka. Ciężar szkolenia, w sposób na świecie unikalny, nie jest przeniesiony na samą umiejętność, a na zdolność jej efektywnego nabywania, plastycznej adaptacji sytuacyjnej (dostosowania ruchu) oraz rozwój inteligencji kinestetycznej i funkcji poznawczych. Proces dydaktyczny rozpoczyna się w duchu krzewienia pasji do ruchu, wychowania poprzez sport, a dopiero na końcowym jego etapie wychowania dla sportu wyczynowego. Realizowane projekty naukowe są wynikiem współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego, a także Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Neurobiolog, kładący nacisk na utylitarne własności badań naukowych, spójne z rozważaniami teoretycznymi, praktyką kliniczną i humanizację wiedzy. Wraz z Joanną Szurkowską wdraża cykl warsztatów edukacji żywieniowej pozwalających poszerzyć wiedzę na temat żywienia człowieka, zrozumieć relację między odżywianiem się, a stanem zdrowia i jakością życia oraz zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności codziennej praktyce.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Znaczenie aktywności fizycznej i edukacji żywieniowej w prewencji zaburzeń poznawczych w cukrzycy typu II

Rozwój cywilizacji, poprawa jakości życia, postęp nauk medycznych oraz wzrost kompetencji jednostek zajmujących się przywracaniem zdrowia utraconego, jaki obserwujemy w ostatnich dziesięcioleciach, przyczynił się do znacznego zwiększenia długości życia. Współczesna medycyna stawiana jest przed nowymi wyzwaniami pojawiającymi się wraz ze starzejącym się społeczeństwem, którego jedną z największych bolączek jest wzrost upośledzenia funkcji poznawczych i coraz bardziej nasilone występowanie chorób neurodegeneracyjnych. Brak świadomości własnego ciała i jego potrzeb, niewłaściwe przyzwyczajenia żywieniowe oraz brak zakrzewionej kultury fizycznej prowadzi do zaburzeń poznawczych w długotrwałym procesie utraty zdrowia.

Czytaj więcej