Autor: Anna Kolan-Zwolińska

mgr; psycholog. W 2002 r. ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Od tego czasu swoją praktykę zawodową związała z pracą z osobami ze spektrum autyzmu. Od około 10 lat zajmuje się diagnozowaniem w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Związana z kilkoma ośrodkami w Poznaniu wyspecjalizowanymi w diagnozowaniu spektrum autyzmu, cały czas ucząc się i podnosząc swoje kwalifikacje. Oprócz diagnozowania zajmuje się także wsparciem psychologicznym po diagnozie, prowadząc konsultacje terapeutyczne i psychologiczne. Na co dzień mama trójki dzieci i miłośniczka aktywnego spędzania wolnego czasu w towarzystwie natury.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – proces diagnozy

Rola psychologa w interdyscyplinarnym zespole, który zajmuje się diagnostyką spektrum autyzmu, jest istotna, podobnie jak innych specjalistów wchodzących w skład takiego zespołu. Kluczowym pojęciem jest współpraca pomiędzy poszczególnymi specjalistami, a o rzetelności diagnozy świadczą różne kroki diagnostyczne podjęte podczas całego procesu oraz to, że danemu przypadkowi przypatruje się więcej niż jedna osoba. Zwykle są to: lekarz specjalista – psychiatra dzieci i młodzieży lub neurolog dziecięcy, pedagog specjalny, logopeda i właśnie psycholog.

Czytaj więcej