Autor: Agnieszka Roszkowska

dr, psycholog, doktor nauk humanistycznych. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami prowadząc prywatny gabinet psychologiczny. W obszarze jej zainteresowań naukowych pozostaje tematyka rozwoju człowieka w cyklu życia, diagnozy dzieci krzywdzonych (przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną), relacje w rodzinie, a także problem agresji i autoagresji dzieci i młodzieży. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, European Association of Psychology and Law.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trudności diagnostyczne przejawów przemocy seksualnej (tzw. syndrom dziecka krzywdzonego) wobec normalnej aktywności seksualnej dzieci

Chociaż na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się wzrost zgłaszanych przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy skala zjawiska rośnie, czy też wzrasta poziom świadomości społecznej w zakresie istnienia problemu, który implikuje większą gotowość do zgłaszania podejrzeń dotyczących wykorzystywania i lepszą wykrywalność molestowania, zarówno przez społeczeństwo, jak i przez profesjonalistów. Powyższy fakt obliguje do zgłębiania wiedzy na temat różnic między naturalną aktywnością seksualną dzieci a zachowaniami, które świadczą o przemocy seksualnej kierowanej względem dzieci.

Czytaj więcej