Autor: Agnieszka Marchwińska-Płóciniczak

psycholog pracujący z dziećmi i ich rodzicami. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo psychologiczne dla rodziców, a także spotkania, warsztaty i treningi dla dzieci i młodzieży. Wspiera rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące rozwoju ich dziecka, chcą skonsultować budzące niepokój zachowanie dziecka, pragną wesprzeć swoje dziecko w trudnościach społecznych, edukacyjnych lub sami przechodzą zmiany życiowe (rozwód, żałoba, choroba) i chcą by ich dziecko otrzymało wsparcie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak pracować z dzieckiem, które jest ofiarą bullyingu?

Bullying jako forma przemocy pojawia się w różnych środowiskach już od najmłodszych grup przedszkolnych (Tłuściak-Deliowska, 2017). Rozumiany jest jako niebezpieczne i agresywne zachowanie, które posiada konkretną charakterystykę (Orpinas, Horne, 2006). Przybiera różne formy, jednak wyróżnia je świadome i długotrwałe oddziaływanie przemocowe oraz dysproporcja sił między oprawcą a ofiarą.

Czytaj więcej